Войната в живота и в историята

Spread the love

Ръководител: Ивелина Георгиева

   В дискусионен клуб „Войната в живота и в историята” по проект „Успех” на МОМН активно участваха 15 ученици от XI клас на Гимназия за романски езици  „Г. С. Раковски”. Разглежданите теми целят формирането на гражданска позиция у участниците и нужните компетенции за отстояването й. Дискусиите бяха подчинени на актуални обществени, семейно-битови и културни теми, като в процеса на осъществяването на  проекта, учениците развиха умения да изказват и защитават позицията си. Темата, която предизвика най-голям интерес, беше “Книжката или мишката”, съпроводена с посещение на книжарница “Хеликон”, където се запознахме със статистика, представяща информация за интереса на тийнейджърите  към книгата. В часовете, предвидени за представителни изяви,  се изготви презентация на тема “Мъжете на честта в историята “ – Георги Стойков Раковски (във връзка и с празника на гимназията) и дискусия с връстници, като с приоритет бяха най-интересните теми и проблеми, разисквани в дискусионния клуб.