Проект „Успех“

Spread the love


От февруари 2012 г. в ГРЕ „Раковски” успешно функционират множество клубове по интереси в най-разнообразни области като фотография, журналистика, театрално майсторство, изобразително изкуство, дебати, професионално ориентиране, музика, танци, екскурзоводство и други. За повече информация търсете училищния вестник към края на срока, а догодина, ако още не сте се включили в някой клуб, не пропускайте тази възможност да осмислите свободното си време. Надяваме се на още по-голямо многообразие благодарение на вашето въображение и идеи.

От ръководителите на клубове

                               

                              

На 13.03.2012 г. се проведе представителна изява на клуб „Сексуално и репродуктивно здраве и АНТИДРОГА” по Description: ESF_logo_smallПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” с ръководител г-жа К. Мишинова. Четири екипа от обучители на връстници, преминали обучение за превенция на злоупотребата с психоактивни вещества сред младите хора, проведоха занятия с учениците от VІІІ Г, VІІІ Д, VІІІ Е и VІІІ Ж класове. Темите бяха: „Алкохол и тютюнопушене”, „Марихуаната”, „Вдигащи дроги” и „Свалящи дроги”. Часовете бяха добре организирани с подходяща информация, представена чрез презентации, постери, игри и свободни дискусии. Учениците от клуба – Сияна, Диляна, Жана, Калоян, Щилян, Илияна, Доника, Деница, Гергана, Ева и Димитър, бяха подпомагани от по-опитните обучители Петя, Събина и Русина. Специални благодарности за фотографа на събитието – Елена от VІІІ Е клас.