Save Our Sources of Water (2013-2014)

Spread the love

SOS Water project – You Tube link

Попълнете анкетата!

за учители             за ученици

Ново многостранно партньорство по програма Коменски

3Още от първия учебен ден в ГРЕ „Г. С. Раковски” стартира и новият проект за многостранно партньорство с още пет европейски държави. Координатор на проекта под надслов „Да спасим нашите водни ресурси” е португалското училище AEVA-EPA Escola Profissional, а заедно с нашата гимназия ще участват и училища от Норвегия, Турция, Италия и Румъния.

Една от основните цели на проекта е да се постави на дневен ред въпроса за отношението ни към водните ресурси на планетата, така актуален през 2013 година, обявена от Обединените нации за международна година за сътрудничество по въпросите, свързани с водата.

Работният език на партньорството е английски и ученици и учители от шестте училища ще имат възможност както да развит комуникативните си умения, така и да споделят и обменят опит и експертиза в областта на екологията, чудоезиковото обучение и информационните технологии. Това ще се осъществи не само чрез онлайн дискусии и кореспондения, но и чрез пряко участие в посещения на партниращите си гимназии в рамките на проекта.

Първата координационна среща се проведе от 16 до 20 септември 2013 г. в гр. Ларвик, Норвегия.  Директори и учители-координатори уточниха параметрите на партньорството, сроковете и отговорностите на вско училище. Освен че бяха представени градовете и училищата, на работната среща бха набелязани дългосрочните и непосредствени задачи.

След избора на работни екипи, предстои конкурс за лого на проекта и създаване на уебсайт. Следваща стъпка ще бъде проучване на ситуацията с отношението към водните ресурси във вска страна-партньор, резултатите от което ще бъдат представени на срещата в Истанбул през февруари 2014 г., където учении и учители ще споделт своите видания за ролята на водата в съответните общности и начините за спасяване на жизненоважните водни ресурси.

Началото на диалога бе поставено в Ларвик, където освен че се запознаха с прекрасното училище-домакин, участниците имаха възможност да посетят станция за преработка на езерна в питейна вода, пречиствателна станция и водноелектрическа централа. Отговорното отношение и активната граданска позиция на домакините, изключителната им загриженост към потребностите на обществото, към опазване и възобновване на природните ресурси заслужават истинско възхищение.

Срещата бе изключително плодотворна и бе поставено началото на едно истинско приятелство между шестте партниращи институции.

Официалният сайт на проекта може да намерите тук!

Ученици

Нина Патерсън

/координатор на проекта/

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

SOS Water – Bulgaria
Encouraging creativity through awareness raising
After establishing the goals of our project at the first meeting in Larvik, Norway, in September 2013, we, the Bulgarian team of teachers, applied ourselves to the task of motivating our learners to participate actively in the SOS Water partnership. It turned out it was not as difficult as we had expected.
First, we developed interactive activities to use in our English classes with our year 12, 11 and 9 classes, so our students could both improve their language skills and become aware of the crucial problems related to potable water which the world is facing. Apart from language classes, we involved our students and colleagues through the motivation questionnaires, the active participation in the logo contest and the development of the Powerpoint presentation on the water situation in Bulgaria, which was successfully presented at the meeting in Istanbul, Turkey in February 2014.
Another aspect of our work was the literary contest and the picture exhibition related to the celebration of World Water Day in March. We collected an impressive number of poems and essays in both English and Bulgarian. Students also participated with great enthusiasm in the taking of a collective picture (SOS, the O being in the shape of a water drop) to celebrate the occasion. In March and April this year our students also participated in interactive lessons involving the making of posters on water issues. They will be part of our exhibition at the next project meeting.
At the meeting in Cluj, Romania in April 2014, our students involved the other partner teams in a bingo and poster game to do with water preservation. The aim of their presentation was to raise the participants’ awareness to the next stage in our mutual work, i. e. the water preservation tips checklist, which is going to be the focus of the October meeting in Bourgas.
We are currently working on our presentations about the second and third project meetings, as well as on the school newsletter about the project, which will be published in September and promoted at the meeting in Bulgaria. We are also busy with developing interactive activities and events to surprise our partners with in October, when we are going to host the fourth project meeting. We are looking forward to welcoming them all in Bourgas at the start of the autumn!

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? Poster exhibition ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????