Прием 2024 / 2025

Spread the love

Информация за записване в 8 клас
Необходими документи за записване в 8 клас
Заявление за записване
Заявление спортни дейности
Декларация за доброволно предоставяне на лични данни
Декларация за информирано съгласие

През учебната 2024 – 2025 учебна година ПГРЕ „Г. С. Раковски“ ще приеме 182 ученици в VIII клас, разпределени в 7 паралелки по 26 ученици.

Класирането ще се извършва въз основа на сбора от удвоените оценки от НВО по български език и литература и по математика, към който се прибавят оценките по български език и литература и по чужд език от удостоверението за завършен седми клас, приравнени в точки.

Профил на паралелката Интензивно изучаван чужд език в осми клас Разширено изучаван чужд език в девети и десети клас Профилиращи предмети във втори гимн. етап Брой ученици
1 Предприемачески Френски език Английски език 1. Предприемачество
2. Информационни технологии
26
2 Чужди езици Френски език Английски език 1. Френски език
2. Английски език
26
3 Чужди езици Френски език Испански език 1. Френски език
2. Испански език
26
4 Предприемачески Испански език Английски език 1.Предприемачество
2.Информационни технологии
26
5 Чужди езици Испански език Английски език 1. Испански език
2. Английски език
26
6 Чужди езици Испански език Френски език 1. Испански език
2. Френски език
26
7 Чужди езици Италиански език Английски език 1. Италиански език
2. Английски език
26

 

сърце

Профилирана гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“  е първото средно училище в Бургас, което се утвърди в годините като школа за европейски дух и самочувствие. За целта училището осигурява профилирана подготовка по основните европейски езици – ИСПАНСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ И АНГЛИЙСКИ.

През учебната 2024-2025 година кандидатите, завършили VII клас, ще бъдат разпределени в СЕДЕМ ПАРАЛЕЛКИ по 26 ученици.

ТРИ паралелки ще изучават интензивно в 8. клас ФРЕНСКИ ЕЗИК. Двете паралелки ще изучават  втори чужд език  английски (ФЕ+АЕ); а една ще изучава втори чужд език испански (ФЕ+ИсЕ). Една от двете паралелки, изучаващи ФЕ+АЕ, е с профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ, където двата чужди езика учениците могат да изберат като профилиращи във втората гимназиална степен (11. и 12.клас).

ТРИ паралелки ще изучават интензивно в 8. клас ИСПАНСКИ ЕЗИК. Двете паралелки с интензивно изучаване на испански език ще учат като втори чужд език  английски (ИсЕ+АЕ); една паралелка с интензивно изучаване на испански език ще бъде с втори чужд език  френски (ИсЕ+ФЕ). Една от двете паралелки, изучаващи ИсЕ+АЕ, е с профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ, където двата чужди езика учениците могат да изберат като профилиращи във втората гимназиална степен (11. и 12.клас).

ЕДНА паралелка ще бъде с интензивно изучаване на  италиански език с втори чужд език  английски (ИтЕ+АЕ)

Много важна нова стъпка в развитието на гимназията е въвеждането на нов профил от учебната 2021 – 2022 година – профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ.  Успешната реализация на приема миналата година показа сериозен интерес към тази паралелка, където бяха приети ученици с най-висок бал. Затова през учебната 2024-2025 година предлагаме на кандидат-гимназистите отново ДВЕ паралелки с профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ. Едната паралелка е с интензивно изучаване на испански език и втори чужд език английски, а другата е с интензивно изучаване на френски език и втори чужд език английски. В тези две паралелки учениците във втората гимназиална степен (11. и 12. клас) ще изучават като задължителни профилиращи предмети ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. В тези паралелка двата чужди езика (испански /френски език и английски език) могат да бъдат трети и четвърти профилиращ предмет във втората гимназиална степен. Така учениците от двете паралелки с профил Предприемачески ще усвоят качествено не само два чужди езика, но и ще придобият  умения да преценяват личния си потенциал и кариерните възможности на социалноикономическата среда и на тази основа да правят информиран избор на кариера, за да се реализират успешно на пазара на труда. За утвърждаването на новия профил разчитаме на сътрудничеството и помощта на преподавателите в Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет.

Трети и четвърти профилиращ предмет учениците ще избират между предложени от училището общообразователни предмети  в края на 10. клас, когато завършат първата гимназиална степен.

Важен момент при кандидатстването е да се знае, че посочването на един от трите основни езика не осигурява класиране за останалите профили, независимо че учебното заведение е едно. Следователно в заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изброени ВСИЧКИ желани профили поотделно със съответните им кодове.

Учениците във всички направления през първата година изучават първия чужд език интензивно по 18 часа седмично (648 часа годишно), а вторият чужд език се въвежда в 9 клас. В следващите години се включват и предмети от учебната програма на съответния чужд език. В края на първата гимназиална степен (10.клас) интензивно изучаваният в 8.клас чужд език достига ниво В1, а в края на 12.клас – ниво В2. Вторият чужд език в края на 10.клас се усвоява на ниво А1, а в края на 12.клас – на ниво В1.1.

ПГРЕ „Г. С. Раковски” се утвърди като национален изпитен център за провеждане на изпити за степен на владеене на френски език, испански език и английски език. Това са международно признати изпити, съобразени с Европейската езикова рамка.

Новият профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ще се изучава в 11. и 12. клас с четири задължителни модула: М1 – Предприемачество и кариерно развитие; М2 – Пазарна икономика; М3 – Стартиране на собствен бизнес; М4 – Управление на предприемаческата дейност. В резултат от обучението по Предприемачество учениците ще придобият умения за преценка на личния потенциал и кариерните възможности на социалноикономическата среда, въз основа на която да направят информиран избор на кариера;  ще придобият добра икономическа култура, ще познават базисните икономически понятия, ще овладеят основните принципи на пазарната икономика и ще формират икономическо мислене. В последния клас на втория гимназиален етап учениците ще могат да интегрират натрупаните теоретични знания и умения и да ги приложат на практика чрез реално стартиране на собствен бизнес в учебна среда, ще познават основните управленски функции, ще овладеят  процеса на вземане на управленски решения и принципите за управление на човешките ресурси.

Профилираното обучение по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ще способства за изграждането на нови дигитални компетентности на ученика, които се прилагат в различни предметни области. М1 – Обработка и анализ на данни; М2 – Мултимедия; М3 – Уеб дизайн, М4 – Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии са задължителните модули за изучаване на ИТ като профилиращ предмет. Обучението по ИТ отговаря напълно на потребностите на съвременното дигитално общество.

Възможностите пред учениците нарастват и благодарение на работата по европейски програми. В ПГРЕ се работи активно по проекти на европейската програма „Еразъм+”. Партньорствата и обменът с училища от Франция, Испания, Италия, Швеция, Норвегия, Унгария, Полша, Румъния, Гърция, създават трайни дългосрочни контакти, прерастващи в истински приятелства. Над 250 ученици и 25 учители през последните 10 години са участвали в работни посещения в партниращите училища.

Наред с научната подготовка учениците спортуват активно в различни спортни секции и печелят призови места на регионални и зонови първенства. Награди печелят ежегодно и театралните трупи на френски и испански език. Музикалните си заложби учениците развиват във вокалната формация на училището.

ПГРЕ „Г. С. Раковски“  е школа за европейски дух и самочувствие!

 

Защо да изберем да учим италиански език?

Едва ли има човек, който се е докоснал до красивата Италия, до нейната  древна култура, до необятния свят на великите и писатели, художници, композитори, певци и водещи в света дизайнери и да не е пожелал да се върне там, но този път като разбира и говори нейния мелодичен език.

Защото истинското докосване до една страна започва с познанието на езика ѝ. Това е пътя към  живото общуване с хората, а може би и към нов етап на образование  в италианските университети. През последните години много италиански предприемачи развиват своя бизнес в България и необходимостта от специалисти, владеещи езика, расте с всеки изминал ден. Италиански език говорят около 70 мил.  души (Италия, Швейцария 6.5% от населението). Пожелаваме на всички ученици, избрали италианския език, успех в усвояването на новите знания! Ние ще ви дадем възможност да изучите езика с интерес и лекота!

В резултат на усилията на висококвалифицирания педагогически екип възпитаниците на ПГРЕ „Г. С. Раковски” се оформят като пълноценни личности с многостранни интереси и възможности за реализация във всички сфери на обществения живот в България и Европа. Защото който владее словото, той владее света.

                   

Защо да учим испански език?

Испанският е вторият най-разпространен език в света след китайския и значението му нараства с всеки изминал ден. Той е официален език в над 21 държави. Испанският е и най-разпространеният език от романската езикова група (френски, италиански, португалски).
Испания е разделена на 17 автономни области, в които можете да откриете невероятно културно и историческо наследство. Няма човек, който да не е чувал или поне виждал на снимка невероятното произведение на Гауди, а именно Саграда Фамилия в Барселона- един от най-красивите градове в света. Изучавайки испански, имате възможност да се докоснете до произведението на Сервантес – „Приключенията на Дон Кихот и Санчо Панса“, да се потопите в света на танците с традиционното  фламенко, да опитате  вкусната паеля и хубавото испанско вино, да се насладите на невероятните плажове и да общувате на испански с много слънчеви и сърдечни хора.
И не на последно място трябва да изберете да учите испански, защото ще имате възможност да се срещнете с млади и квалифицирани преподаватели, които ще ви помогнат да научите  този толкова звучен и красив език.