Прием 2021 / 2022 г.

Spread the love

ОДОБРЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

През учебната 2021 – 2022 учебна година ПГРЕ „Г. С. Раковски“ ще приеме 168 ученици в VIII клас, разпределени в 7 паралелки по 24 ученици.

ПрофилИнтензивно изучаван чужд език в осми класРазширено изучаван чужд език в девети и десети класПрофилиращи предмети във втори гимн. етапБрой ученици
1Чужди езициФренски езикАнглийски език1. Френски език
2. Английски език
3. Математика
4. Информационни технологии
24
2Чужди езици Френски езикАнглийски език1. Френски език
2. Английски език
3. Биология
4. Химия
24
3Чужди езициФренски езикИспански език1. Френски език
2. Испански език
3. Български език
4. История
24
4Предприемачески Испански езикАнглийски език1.Предприемачество
2.Информационни технологии
3.Испански език
4.Английски език
24
5 Чужди езициИспански езикАнглийски език1. Испански език
2. Английски език
3. Биология
4. Химия
24
6Чужди езициИспански езикФренски език1. Испански език
2. Френски език
3. Български език
4. История
24
7Чужди езициИталиански езикАнглийски език1. Италиански език
2. Английски език
3. География
4.Информационни технологии
24

 

 

сърце

Профилирана гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“  е първото средно училище в Бургас, което се утвърди в годините като школа за европейски дух и самочувствие. За целта училището осигурява профилирана подготовка по основните европейски езици – ИСПАНСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ И АНГЛИЙСКИ.

През учебната 2021-2022 година кандидатите, завършили VII клас, ще бъдат разпределени в две паралелки с интензивно изучаване на френски език с втори чужд език  английски (ФЕ+АЕ); една паралелка с интензивно изучаване на френски език с втори чужд език  испански (ФЕ+ИспЕ); две паралелки с интензивно изучаване на испански език с втори чужд език  английски (ИспЕ+АЕ); една паралелка с интензивно изучаване на испански език, с втори чужд език  френски (ИспЕ+ФЕ); една паралелка с интензивно изучаване на  италиански език, с втори чужд език  английски (ИтЕ+АЕ).  Във всички паралелки ще бъдат приети по 24 ученици.

Много важна нова стъпка в развитието на гимназията е въвеждането на нов профил от учебната 2021 – 2022 година. Една от паралелките с интензивно изучаване на испански език и втори чужд език английски ще даде възможност на учениците във втората гимназиална степен (11. и 12. клас) да изучават като основни профилиращи предмети ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. В тази паралелка двата чужди езика (испански език и английски език) остават като трети и четвърти профилиращ предмет във втората гимназиална степен. За утвърждаването на новия профил разчитаме на сътрудничеството и помощта на преподавателите в Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет.

Важен момент при кандидатстването е да се знае, че посочването на един от трите основни езика не осигурява класиране за останалите профили, независимо че учебното заведение е едно. Следователно в заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изброени ВСИЧКИ желани профили поотделно със съответните им кодове.

Класирането ще се извършва въз основа на сбора от удвоените оценки от НВО по български език и литература и по математика, към който се прибавят оценките по български език и литература и по чужд език от удостоверението за завършен 7-ми клас, приравнени в точки.

Учениците във всички направления през първата година изучават първия чужд език интензивно по 18 часа седмично, а вторият чужд език се въвежда в 9 клас. В следващите години се включват и предмети от учебната програма на съответния чужд език.

ПГРЕ „Г. С. Раковски” се утвърди като национален изпитен център за провеждане на изпити за степен на владеене на френски език, испански език и английски език. Това са международно признати изпити, съобразени с Европейската езикова рамка.

Новият профил Предприемачески ще се изучава в четири задължителни модула: Предприемачество и кариерно развитие; Пазарна икономика; Стартиране на собствен бизнес; Управление на предприемаческата дейност. В резултат от обучението по Предприемачество учениците ще придобият умения за преценка на личния потенциал и кариерните възможности на социалноикономическата среда, въз основа на която да направят информиран избор на кариера;  ще придобият добра икономическа култура, ще познават базисните икономически понятия, ще овладеят основните принципи на пазарната икономика и ще формират икономическо мислене. В последния клас на втория гимназиален етап учениците ще могат да интегрират натрупаните теоретични знания и умения и да ги приложат на практика чрез реално стартиране на собствен бизнес в учебна среда, ще познават основните управленски функции, ще овладеят  процеса на вземане на управленски решения и принципите за управление на човешките ресурси.

Профилираното обучение по информационни технологии ще способства за изграждането на нови дигитални компетентности на ученика, които се прилагат в различни предметни области. Обработка и анализ на данни; мултимедия; уеб дизайн, решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии са задължителните модули за изучаване на ИТ като профилиращ предмет. Обучението по ИТ отговаря напълно на потребностите на съвременното дигитално общество.

Възможностите пред учениците нарастват и благодарение на работата по много европейски програми. В ПГРЕ се работи по проекти на европейската програма „Еразъм+”, на националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, на държавната агенция за младежта и спорта. Партньорствата и обменът с училища от Франция, Испания, Италия, Швеция, Норвегия, Унгария, Полша, Румъния, Гърция, създават трайни дългосрочни контакти, прерастващи в истински приятелства. Над 250 ученици и 25 учители през последните 10 години са участвали в работни посещения в партниращите училища.

Наред с научната подготовка учениците спортуват активно в различни спортни секции и печелят призови места на регионални и зонови първенства. Награди печелят ежегодно и театралните трупи на български, френски, испански и италиански език. Музикалните си заложби учениците развиват във вокалната формация на училището.

Защо да изберем да учим френски език?

Изучаването на чужд език разкрива пред всеки от нас нови хоризонти и  ни дава възможност да се запознаем с нови култури. Изберете да учите френски език в ГРЕ „Г.С.Раковски” !

Това е вашият голям шанс да усвоите перфектно изключително красивия и мелодичен език; да се запознаете с богатата история и необятното архитектурно и културно богатство на Франция. Висшата мода, парфюмите, шампанското, изтънчените кулинарни специалитети; духът на Париж, неповторимата Ривиера – всички вълшебства, за които сте чували – ще се превърнат в реалност. Френски език се говори от 220 милиона души по целия свят. Това е официалният език на 33 държави в света. По-важно е, че той е вторият по значимост в Европейския съюз и всеки, който се е устремил към тези институции, трябва да го владее съвършено. А това е възможно само ако изберете да продължите образованието си в ПГРЕ „Г.С.Раковски“ – профил френски език.

Очакваме Ви !

 

Защо да изберем да учим италиански език?

Едва ли има човек, който се е докоснал до красивата Италия, до нейната  древна култура, до необятния свят на великите и писатели, художници, композитори, певци и водещи в света дизайнери и да не е пожелал да се върне там, но този път като разбира и говори нейния мелодичен език.

Защото истинското докосване до една страна започва с познанието на езика ѝ. Това е пътя към  живото общуване с хората, а може би и към нов етап на образование  в италианските университети. През последните години много италиански предприемачи развиват своя бизнес в България и необходимостта от специалисти, владеещи езика, расте с всеки изминал ден. Италиански език говорят около 70 мил.  души (Италия, Швейцария 6.5% от населението). Пожелаваме на всички ученици, избрали италианския език, успех в усвояването на новите знания! Ние ще ви дадем възможност да изучите езика с интерес и лекота!

В резултат на усилията на висококвалифицирания педагогически екип възпитаниците на ПГРЕ „Г. С. Раковски” се оформят като пълноценни личности с многостранни интереси и възможности за реализация във всички сфери на обществения живот в България и Европа. Защото който владее словото, той владее света.

                   

Защо да учим испански език?

Испанският е вторият най-разпространен език в света след китайския и значението му нараства с всеки изминал ден. Той е официален език в над 21 държави. Испанският е и най-разпространеният език от романската езикова група (френски, италиански, португалски).
Испания е разделена на 17 автономни области, в които можете да откриете невероятно културно и историческо наследство. Няма човек, който да не е чувал или поне виждал на снимка невероятното произведение на Гауди, а именно Саграда Фамилия в Барселона- един от най-красивите градове в света. Изучавайки испански, имате възможност да се докоснете до произведението на Сервантес – „Приключенията на Дон Кихот и Санчо Панса“, да се потопите в света на танците с традиционното  фламенко, да опитате  вкусната паеля и хубавото испанско вино, да се насладите на невероятните плажове и да общувате на испански с много слънчеви и сърдечни хора.
И не на последно място трябва да изберете да учите испански, защото ще имате възможност да се срещнете с млади и квалифицирани преподаватели, които ще ви помогнат да научите  този толкова звучен и красив език.