Прием 2020 / 2021 г.

Реализираният прием за учебната 2020/ 2021 г. одобрен от РУО – Бургас е следният:

ПрофилВтори езикПрофил
Втори гимн. етап
Брой ученици
1Френски езикАнглийски езикМатематика
Информационни технологии
26
2 Френски език Английски език Химия
Биология
26
3 Френски език Испански езикБългарски език
История
26
4Испански езикАнглийски език Математика
Информационни технологии
26
5 Испански език Английски езикХимия
Биология
26
6Испански езикФренски език Български език
История
26
7Италиански езикАнглийски език География
Информационни технологии
26

 

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” – ШКОЛА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДУХ  И САМОЧУВСТВИЕ

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ОСНОВНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ – ИСПАНСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ И АНГЛИЙСКИ

сърцеПГРЕ „Г. С. Раковски”  е най-старото средно училище в Бургас. С нов европейски дух ще даде шанс на 182-ма ученици да избират между трите водещи европейски езика – френски, испански и италиански. 

През учебната 2020-2021 година кандидатите, завършили 7-ми клас, ще бъдат разпределени в две паралелки с профилирана подготовка по френски език, с втори чужд език – английски; една паралелка с профилирана подготовка по френски език, с втори чужд език – испански; две паралелки с профилирана подготовка по испански език, с втори чужд език – английски; една паралелка с профилирана подготовка по испански език, с втори чужд език – френски; една паралелка с профилирана подготовка по  италиански език, с втори чужд език – английски. Във всички паралелки ще бъдат приети по 26 ученици.

Важен момент при кандидатстването е да се знае, че посочването на един от трите основни езика не осигурява класиране за останалите профили, независимо че учебното заведение е едно. Следователно в заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изброени всички желани профили поотделно.

Класирането ще се извършва въз основа на сбора от удвоените оценки от тестовете по български език и литература и по математика, към който се прибавят оценките по български език и литература и по чужд език от удостоверението за завършен 7-ми клас. 

 Учениците и в трите направления през първата година изучават първия чужд език по 18 часа седмично, а втори чужд език по 2 часа седмично от 9 клас. В следващите години се включват и предмети от учебната програма на съответния чужд език.

Гимназията предлага възможности не просто за усвояване на няколко европейски езика. Благодарение на преподавателите чужденци от Франция, Испания и Италия учениците възприемат автентичния дух на европейската култура и цивилизация.

Високо е качеството не само на езиковата, но и на общообразователната подготовка. То е резултат както от усилията на висококвалифицираните специалисти по отделните научни дисциплини, така и на непрекъснато обновяваваната материално-техническа база. Осигурени са мултимедийни дъски, оборудвани са два компютърни кабинета, както и специализирани езикови центрове и по четирите  чужди езика – английски, френски, испански и италиански. Неслучайно ПГРЕ „Г. С. Раковски” се утвърди като един от 4-те национални центъра за провеждане на изпити DELF Scolaire – диплома, издавана от френското министерство на националното образование за удостоверяване на нивото на владеене на френски език от чуждестранни ученици. От 2001г. учениците от испанските паралелки имат възможност да се явяват на изпити за получаване на испанска диплома за завършено средно образование BACHILLERATO, които се организират през месец май в ПГРЕ “Г. С. Раковски”. Тази диплома им дава право да постъпят в испански университети без приемен изпит. Същите са условията за учениците от италианските паралелки. Пак в гимназията желаещите ученици могат да положат изпит за степен на владеене и на английски език – PEARSON TESTS OF ENGLISH. Това са международно признати изпити, съобразени с Европейската езикова рамка.

Възможностите пред учениците нарастват и благодарение на работата по много европейски програми. В ПГРЕ се работи по проекти на европейска програма „Учене през целия живот”, на националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, на държавната агенция за младежта и спорта. Партньорствата и обменът с училища от Франция, Испания, Италия, Швеция, Норвегия, Унгария, Полша, Румъния, Гърция, създават трайни дългосрочни контакти, прерастващи в истински приятелства. Над 250 ученици и 25 учители през последните 10 години са участвали в работни посещения в партниращите училища.

Наред с научната подготовка учениците спортуват активно в различни спортни секции и печелят призови места на регионални и зонови първенства. Награди печелят ежегодно и театралните трупи на български, френски, испански и италиански език. Музикалните си заложби учениците развиват във вокалната формация на училището.

Така завършващите ПГРЕ „Г. С. Раковски” се оформят като пълноценни личности с многостранни интереси и възможности за реализация във всички сфери на обществения живот в България и Европа. Защото който владее словото, той владее света.

Защо да изберем да учим френски език?

Изучаването на чужд език разкрива пред всеки от нас нови хоризонти и  ни дава възможност да се запознаем с нови култури. Изберете да учите френски език в ГРЕ „Г.С.Раковски” !
Това е вашият голям шанс да усвоите перфектно изключително красивия и мелодичен език;да се запознаете с богатата история и необятното архитектурно и културно богатство на Франция.Висшата мода, парфюмите, шампанското, изтънчените кулинарни специалитети,;духът на Париж, неповторимата Ривиера; – всички вълшебства, за които сте чували – ще се превърнат в реалност.Френски език се говори от 220 милиона души по целия свят. Това е официалният език на 33 държави в света.По-важно е, че той е вторият;по значимост в Европейския съюз и всеки, който се е устремил към тези институции, трябва да го владее съвършено. А това е възможно само, ако изберете да продължите образованието си в ГРЕ ;Г.С.Раковски; – профил френски език.
Очакваме Ви !

Защо да изберем да учим италиански език?

Едва ли има човек, който се е докоснал до красивата Италия, до нейната  древна култура, до необятния свят на великите и писатели, художници, композитори, певци и водещи в света дизайнери и да не е пожелал да се върне там, но този път като разбира и говори нейния мелодичен език.
Защото истинското докосване до една страна започва с познанието на езика и` . Това е пътя към  живото общуване с хората, а може би и към нов етап на образование  в италианските университети.
През последните години много италиански предприемачи развиват своя бизнес в България и необходимостта от специалисти владеещи езика расте с всеки изминал ден.
Италиански език говорят около 70 мил.  души (Италия, Швейцария 6.5% от населението).
Пожелаваме на всички ученици избрали италианския език успех в усвояването на новите знания!
Ние ще ви дадем възможност да изучите езика с интерес и лекота!

                   

Защо да учим испански език?

 Испанският е вторият най-разпространен език в света, след китайския, и значението му нараства с всеки изминал ден. Той е официален език в над 21 държави. Испанският е и най-разпространеният език от романската езикова група (френски, италиански, португалски).
Испания е разделена на 17 автономни области, в които можете да откриете невероятно културно и историческо наследство. Няма човек, който да не е чувал или поне виждал на снимка невероятното произведение на Гауди, а именно Саграда Фамилия в Барселона- един от най-красивите градове в света. Изучавайки испански имате възможност да се докоснете до произведението на Сервантес- Приключенията на Дон Кихот и Санчо Панса , да се потопите в света на танците с традиционнто  фламенко , да опитате  вкусната паеля и хубавото испанско вино, да се насладите на невероятните плажове и да общувате на испански с много слънчеви и сърдечни хора.
И не на последно място трябва да изберете да учите испански, защото ще имате възможност да се срещнете с млади и квалифицирани преподаватели, които ще ви помогнат да научите  този толкова звучен и красив език.