Обществен съвет

30.10.2017г. /понеделник/, зала за тържества, 18:30ч. – Събрание на обществения съвет

Обществен съвет към ПГРЕ „Г.С.Раковски“-гр.Бургас
председател: адв. Добромира Полименова
членове: д-р Ваня Пайташева, Райна Димова, Йордан Христов, Радост Бошнакова, Росица Георгиева, Николета Синно, Радослава Йовчева, Румен Сандов
резервни членове:  Елена Калоянова, Джорджия Кешишиян, Камелия Бакалова

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.