За учениците

Spread the love

Обобщено разписание на часовете на учениците 2022-2023 като в 11 и 12 ПП (профилиращите предмети са както следва:

11 клас:  Понеделник – 1,2,3 час 4-и ПП; Вторник – 1, 2 час 3-и ПП; Сряда – 1,2 час 4-и ПП; Четвъртък – 1,2,3 час – 3-и ПП

12 клас: Понеделник – 5,6,7 час 4-и ПП; Сряда – 4,5 час 3-и ПП и 6,7 час 4-и ПП; Петък – 1,2,3 – 3-и ПП

Разпределение класни стаи и класни ръководители

Разпределение стаи – профилиращи предмети – 12 клас

Правилник за работа в компютърната зала и онлайн обучение

Декларации за информираност и съгласие:
Декларация за информираност и съгласие – родител
Декларация за информираност и съгласие – ученик

Заявление за изпит за получаване на сертификат за билингвално обучение за учениците от 11 клас – френски език

Заявление – профилиране втора гимназиална степен

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение

  • Инструктаж на ученика 10 клас – НВО
  • Инструктаж на ученика 10 клас – НВО ЧЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити 2021-2022

Заявление за промяна на оценка