За учениците

Spread the love
 • Първа смяна като в 11 и 12 ПП (профилиращите предмети) са както следва:
  11 клас:  Понеделник – 5,6,7 час 3ПП;  Сряда – 4,5 час 3ПП и 6,7 час 4ПП; Петък – 1,2,3 – 4ПП
  12 клас: Понеделник – 1,2,3 час 4ПП;   Вторник – 1,2 час 3ПП; Сряда – 1,2 час 4ПП; Четвъртък – 1,2,3 час – 3ПП
 • Втора смяна като в 11 и 12 ПП (профилиращите предмети) са както следва:
  11 клас:  Понеделник – 1,2,3 час 3ПП;  Сряда – 1,2 час 3ПП и 3,4 час 4ПП; Петък – 1,2,3 – 4ПП
  12 клас: Понеделник – 5,6,7 час 4ПП;   Вторник – 1, 2 час 3ПП; Сряда – 6,7 час 4ПП; Четвъртък – 1,2,3 час – 3ПП

Разпределение стаи – профилиращи предмети

Правилник за работа в компютърната зала и онлайн обучение

СТИПЕНДИИ за I срок

Декларации за информираност и съгласие:
Декларация за информираност и съгласие – родител
Декларация за информираност и съгласие – ученик

ПРОТОКОЛИ за резултатите от областния кръг на олимпиадите по:

 • Френски език
 • Испански език
 • Италиански език

„Дигитална раница“

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ДЕСЕТИ КЛАС – НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

З А П О В Е Д № 169 / 11.11.2022г., относно Мерки за превенция на употребата на вредни за здравето вещества и за подобряване на дисциплината в училище.

Заявление за изпит за получаване на сертификат за билингвално обучение за учениците от 11 клас – френски език

Заявление – профилиране втора гимназиална степен

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение

 • Инструктаж на ученика 10 клас – НВО
 • Инструктаж на ученика 10 клас – НВО ЧЕЗаявление за промяна на оценка