За учениците

Spread the love

ПРОТОКОЛИ за резултатите от областния кръг на олимпиадите по:

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ДЕСЕТИ КЛАС – НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

З А П О В Е Д № 169 / 11.11.2022г., относно Мерки за превенция на употребата на вредни за здравето вещества и за подобряване на дисциплината в училище.

СТИПЕНДИИ за I срок

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВТОРИ СРОК 2022 – 2023:

  1. Първа смяна като в 11 и 12 ПП (профилиращите предмети) са както следва:11 клас:  Понеделник – 1,2,3 час 4-и ПП; Вторник – 1, 2 час 3-и ПП; Сряда – 1,2 час 4-и ПП; Четвъртък – 1,2,3 час – 3-и ПП12 клас: Понеделник – 5,6,7 час 4-и ПП; Сряда – 4,5 час 3-и ПП и 6,7 час 4-и ПП; Петък – 1,2,3 – 3-и ПП
  2. Втора смяна като в 11 и 12 ПП (профилиращите предмети) са както следва:11 клас:  Понеделник – 5,6,7 час 4-и ПП; Вторник – 1, 2 час 3-и ПП; Сряда – 6,7 час 4-и ПП; Четвъртък – 1,2,3 час – 3-и ПП12 клас: Понеделник – 1,2,3 час 4-и ПП; Сряда – 1,2 час 3-и ПП и 3,4 час 4-и ПП; Петък – 1,2,3 – 3-и ПП

„Дигитална раница“

Разпределение класни стаи и класни ръководители

Разпределение стаи – профилиращи предмети – 12 клас

Правилник за работа в компютърната зала и онлайн обучение

Декларации за информираност и съгласие:
Декларация за информираност и съгласие – родител
Декларация за информираност и съгласие – ученик

Заявление за изпит за получаване на сертификат за билингвално обучение за учениците от 11 клас – френски език

Заявление – профилиране втора гимназиална степен

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение

  • Инструктаж на ученика 10 клас – НВО
  • Инструктаж на ученика 10 клас – НВО ЧЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити 2021-2022

Заявление за промяна на оценка