За родителите

Spread the love

Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание:

 • График на учебното време 2023-2024
 • График за промяна на учебната смяна
 • Дневен режим
 • График за консултации – I срок
 • График за консултации – II срок
 • График контролни и класни работи за I срок
 • График контролни и класни работи за II срок

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЪРВИ СРОК 2023 – 2024:

 • Първа смяна като в 11 и 12 ПП (профилиращите предмети) са както следва:
  11 клас:  Понеделник – 5,6,7 час 3-и ПП;  Сряда – 4,5 час 3-и ПП и 6,7 час 4-и ПП; Петък – 1,2,3 – 4-и ПП
  12 клас: Понеделник – 1,2,3 час 4-и ПП;   Вторник – 1, 2 час 3-и ПП; Сряда – 1,2 час 4-и ПП; Четвъртък – 1,2,3 час – 3-и ПП
 • Втора смяна като в 11 и 12 ПП (профилиращите предмети) са както следва:
  11 клас:  Понеделник – 1,2,3 час 3-и ПП;  Сряда – 1,2 час 3-и ПП и 3,4 час 4-и ПП; Петък – 1,2,3 – 4-и ПП
  12 клас: Понеделник – 5,6,7 час 4-и ПП;   Вторник – 1, 2 час 3-и ПП; Сряда – 6,7 час 4-и ПП; Четвъртък – 1,2,3 час – 3-и ПП