За родителите

Spread the love

Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание:

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЕСЕТИ КЛАС – НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

„Дигитална раница“: Информация и Указания (Вход за родители)

График за консултации – II срок

График контролни и класни работи за II срок

З А П О В Е Д № 169 / 11.11.2022г., относно Мерки за превенция на употребата на вредни за здравето вещества и за подобряване на дисциплината в училище.

График за консултации – I срок

График контролни и класни работи за I срок

График на учебното време 2022-2023

График за промяна на учебната смяна

Дневен режим

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВТОРИ СРОК 2022 – 2023:

  1. Първа смяна като в 11 и 12 ПП (профилиращите предмети) са както следва:11 клас:  Понеделник – 1,2,3 час 4-и ПП; Вторник – 1, 2 час 3-и ПП; Сряда – 1,2 час 4-и ПП; Четвъртък – 1,2,3 час – 3-и ПП12 клас: Понеделник – 5,6,7 час 4-и ПП; Сряда – 4,5 час 3-и ПП и 6,7 час 4-и ПП; Петък – 1,2,3 – 3-и ПП
  2. Втора смяна като в 11 и 12 ПП (профилиращите предмети) са както следва:11 клас:  Понеделник – 5,6,7 час 4-и ПП; Вторник – 1, 2 час 3-и ПП; Сряда – 6,7 час 4-и ПП; Четвъртък – 1,2,3 час – 3-и ПП12 клас: Понеделник – 1,2,3 час 4-и ПП; Сряда – 1,2 час 3-и ПП и 3,4 час 4-и ПП; Петък – 1,2,3 – 3-и ПП

Заявление за освобождаване на ученик от часовете по ФВС

Заявление за отсъствие на ученик до класния ръководител

Заявление за отсъствие на ученик над 3 дни до директор

Указания за извиняване на отсъствия по здравословни причини

Декларация за информираност и съгласие – родител
Декларация за информираност и съгласие – ученик