За родителите

Spread the love

Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание:

Анкетно проучване за тестване с бързи антигенни тестове на учениците

Заявление – ОРЕС
Декларация – ОРЕС

График за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите за учебната 2020/2021 година
Декларация за информираност и съгласие – родител
Декларация за информираност и съгласие – ученик

График на учебното време 2020-2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА СРЕД РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ОЕСР)

Становище на Обществения съвет към ПГРЕ „Г. С. Раковски“, относно организацията на учебния процес и начина на продължаване на обучение на учениците след 11.11.2020 г.

График за учебното време за 2020/2021г.

График за промяна на учебната смяна

Дневен режим

Седмично разписание

Заявление за освобождаване на ученик от часовете по ФВС

Молба за отсъствие на ученик до 3 дни – от класния ръководител

Молба за отсъствие на ученик над 3 дни – от класния ръководител

Указания за извиняване на отсъствия по здравословни причини

Декларация за информирано съгласие