Електронен дневник

Spread the love

От началото на учебна 2019-2020 година ПГРЕ „Г. С. Раковски“ работи с електронен дневник, разработен от АдминСофт Плюс ООД.

АдминПлюс – модул „Електронeн дневник“ е предназначен за училищното ръководство, учителите, учениците и родителите, като предоставя удобен начин както за вписване на ежедневната информация за отсъствията и резултатите на учениците, така и за споделяне на тази информация с родителите. Дневникът обхваща цялостния процес по въвеждане и обработка на данните, вписвани в дневниците за всички групи в предучилищно образование, I – XII клас и групи в ЦДО, както и генериране на документите, изисквани от Наредба №8 за информацията и документацията на МОН.

Дневникът се ползва през Интернет-браузър или през мобилно приложение (iOS или Android), достъпно чрез код, предоставен от училището. Достъпът до електронния дневник не е ограничен до училищната мрежа и може да се ползва от домашен компютър или публични мрежи.

На вниманието на учениците и родителите, предоставяме инструкция за регистрация с получен код от гимназията.