Държавни зрелостни изпити

ДЗИ 2019/2020
Заповед на МОН

График

Сесия май – юни Дати за провеждане
Български език и литература 20 май 2020 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 22 май 2020 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.
Сесия август – септември
Български език и литература 27 август 2020 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 28 август 2020 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.