Държавни зрелостни изпити

ДЗИ 2018/2019
Заповед на МОН

График

Сесия май – юни Дати за провеждане
Български език и литература 21 май 2019 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 23 май 2019 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 28 май 2019 г. – 31 май 2019 г.
Сесия август – септември
Български език и литература 28 август 2019 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 29 август 2019 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 30 август 2019 г. – 04 септември 2019 г.