Връзки към родителски срещи

Spread the love

Випуск ОСМИ клас – 11 октомври 2021г.

клас Класен ръководител Връзка към срещата
8a Теодора Запрянова https://meet.google.com/svf-ohao-eqt
Даниела Терзиева https://meet.google.com/ndo-vknw-pyp
Магдалина Митева https://meet.google.com/ums-jhtv-ric
Таня Златанова https://meet.google.com/kun-jyzm-nne
Христина Николова https://meet.google.com/zkd-qefm-rgn
Десислава Бинкова https://meet.google.com/ugh-rqxg-fny
Елисавета Стайкова https://meet.google.com/hcw-bcbu-ocp