Ваканции

Spread the love

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

301.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна ваканция
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна ваканция
05.02.2020 г. – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция за ХІІ клас

 Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ по български език и литература
22.05.2020 г. – Втори ДЗИ
09.06.2020 г. – НВО по български език и литература в края на VII и на X клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас

 Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

06.02.2020 г.

 Край на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици )
16.06.2020 г. – IV-VI клас (16 учебни седмици )
30.06.2020 г. – IV-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII-XI клас (18 учебни седмици )