Учители

Информационно табло

Критерии за самооценяване на качеството на образованието в ПГРЕ „Г.С.Раковски“- Бургас

Примерна анкетна карта за родители

Български език и литература

 • Дафина Атанасова
 • Елена Кирова
 • Кичка Чиликова
 • Наска Железчева
 • Таня Христова
 • Тодор Кирязов
 • Ана Петрова

Френски език

 • Вера Антонова
 • Даниела Терзиева
 • Елка Калоянова
 • Зорница Велчева
 • Магдалина Митева
 • Неди Абрашева
 • Радостина Георгиева
 • Теодора Запрянова
 • Пепа Якимова

Испански език

 • Милена Вълчева
 • Христина Николова
 • Росица Пенчева
 • Таня Златанова
 • Десислава Бинкова
 • Теодора Боянова
 • Мириам Домингез Рекена

Италиански език

 • Елисавета Стайкова
 • Златина Тодорова
 • Росица Димитрова

Английски език

 • Нина Патерсън
 • Елена Маркова
 • Милена Стайкова
 • Иванка Гъделова
 • Паулина Павлова

Математика

 • Вяра Георгиева
 • Денка Славова
 • Тошка Господинова
 • Величка Николова
 • Евгения Младенова

Информатика и ИТ

 • Станислава Андонова
 • Николай Николов
 • Нора Кондева

Физика и астрономия

 • Диляна Стефанова
 • Милена Стоянова
 • Керка Стоянова

История и цивилизация

 • Красимира Войнова
 • Тодор Тодоров
 • Ивелина Динева
 • Зорница Бубова

Химия и опазване на околната среда

 • Христина Димова
 • Галя Зафирова

Биология и здравно образование

 • Станислава Будурова
 • Марина Керанова
 • Ангелина Ангелова

География и икономика

 • Анжелина Иванчева
 • Петя Алексиева
 • Стефка Атанасова

Цикъл Философия

 • Дора Петкова
 • Катя Иванова

Физическо възпитание и спорт

 • Милена Богданова
 • Бинка Цонева
 • Гино Богданов
 • Веселин Добрев
 • Димитър Найденов

Музика

 • Христина Целова

Изобразително изкуство

 • Ася Петрова