Ръководство

Spread the love

В гимназията работят:
Педагогически персонал – 69 души. Високо квалифицирани учители с магистърски степени и ПКС.
Непедагогически персонал – 17 души.
E-mail: info-200235@edu.mon.bg school@gre-rakovski.com

Неди Абрашева
Директор


E-mail:  abrasheva@gre-rakovski.com

Работи в гимназията от 1996г. като преподавател по Френски език. Завършила е Френска филология във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. От 2007г. е заместник-директор по учебно-възпитателната дейност.

Стилиана Петкова

Зам-директор по административно-стопанската дейност.

E-mail: pencheva@gre-rakovski.com

Калинка Мишинова

Заместник-директор по учебно-възпитателната дейност.

E-mail: mishinova@gre-rakovski.com

Росица Пенчева

Заместник-директор по учебно-възпитателната дейност.

E-mail: pencheva@gre-rakovski.com