Ръководство

Spread the love

В гимназията работят:
Педагогически персонал – 69 души. Високо квалифицирани учители с магистърски степени и ПКС.
Непедагогически персонал – 17 души.
E-mail: school@gre-rakovski.com

Радостина Георгиева Костадинова
Директор

Висше образование: СУ „Св.Климент Охридски“  – ФКНФ.
Специалност – Френска филология
Втора специалност – Руска филология
Квалификация: преподавател по френски език и литература; преводач – френски език.
Специализации през последните 5 години:  
II ПКС – СУ „Св.Климент Охридски“; СТЕР – международен център за педагогически изследвания; ICR – Католически институт  –  Париж; Университет в гр. Саламанка, Испания; Университет в гр. Крайова, Румъния;
Участие в национални и международни програми и проекти.
Професионални интереси: В областта на чуждоезиковото обучение, преподаването на дисциплини на чужди езици,  включване  на дигитални ресурси в преподаването и обучението на ученици.
Отличия и награди:
Грамота на МОН „Неофит Рилски“; Два пъти носител на орден на Френската република: „Академичните палми“  на  Франция; „За особени заслуги към Френската република“; Награди за най-добри реализирани проекти по програма „Еразъм“; Два пъти с  LABEL FRANCE EDUCATION; Грамота от италианското правителство за особени заслуги за преподаване и разпостранение на италианския език и култура.
E-mail:  georgieva@gre-rakovski.com

Неди Абрашева

Заместник-директор по учебно-възпитателната дейност. Работи в гимназията от 1996г. като преподавател по Френски език. Завършила е Френска филология във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. От 2007г. е заместник-директор по учебно-възпитателната дейност.

E-mail:
abrasheva@gre-rakovski.com

Стилиана Петкова

Заместник-директор по администратино-стопанската дейност. Започнала е работа в гимназията през 1993г. като завеждащ Френски културно-информационнен център. Завършила е Икономически университет – гр. Варна и от 2001г. е заместник-директор по административно-стопанската дейност.

E-mail:
petkova@gre-rakovski.com

Елена Кирова

Работи в гимназията от 1997г. като преподавател по БЕЛ. Завършила е специалност Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитила е II ПКС. До 2019 г. е главен учител, а от 2019г. е заместник-директор по учебно-възпитателната дейност.

E-mail:
kirova@gre-rakovski.com