Ръководство

Spread the love

В гимназията работят:
Педагогически персонал – 69 души. Високо квалифицирани учители с магистърски степени и ПКС.
Непедагогически персонал – 17 души.
E-mail: school@gre-rakovski.com

Радостина Георгиева Костадинова

Директор на Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ от 2003 година.    Завършила е СУ „Климент Охридски“, специалност Френска Филология. Започнала е работа в гимназията през 1985г. и има 26 години стаж като преподавател по френски език и литература. Владее перфектно френски и английски език. Координатор е на редица международни проекти и организатор на училищни обмени с училища с Франция, Испания, Швеция.
E-mail:  georgieva@gre-rakovski.com

Неди Абрашева

Заместник-директор по учебно-възпитателната дейност. Работи в гимназията от 1996г. като преподавател по Френски език. Завършила е Френска филология във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. От 2007г. е заместник-директор по учебно-възпитателната дейност.

E-mail:
abrasheva@gre-rakovski.com

Стилиана Петкова

Заместник-директор по администратино-стопанската дейност. Започнала е работа в гимназията през 1993г. като завеждащ Френски културно-информационнен център. Завършила е Икономически университет – гр. Варна и от 2001г. е заместник-директор по административно-стопанската дейност.

E-mail:
petkova@gre-rakovski.com

Елена Кирова

Работи в гимназията от 1997г. като преподавател по БЕЛ. Завършила е специалност Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитила е II ПКС. До 2019 г. е главен учител, а от 2019г. е заместник-директор по учебно-възпитателната дейност.

E-mail:
kirova@gre-rakovski.com