Администрация

В гимназията работят:
Педагогически персонал – 70 души. Високо квалифицирани учители с магистърски степени и ПКС.
Непедагогически персонал – 17 души.
E-mail: gre_rakovski_bs@abv.bg

Радостина Георгиева Костадинова

Директор на Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ от 2003 година.    Завършила е СУ „Климент Охридски“, специалност Френска Филология. Започнала е работа в гимназията през 1985г. и има 26 години стаж като преподавател по френски език и литература. Владее перфектно френски и английски език. Координатор е на редица международни проекти и организатор на училищни обмени с училища с Франция, Испания, Швеция.

E-mail:  radostina_60@abv.bg

Неди Абрашева

Заместник-директор по учебно-възпитателната дейност. Работи в гимназията от 1996г. като преподавател по Френски език. Завършила е Френска филология във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. От 2007г. е заместник-директор по учебно-възпитателната дейност.

E-mail: nedi_abrasheva@gre-rakovski.com

Стилиана Петкова

Заместник-директор по администратино-стопанскиата дейност. Започнала е работа в гимназията през 1993г. като завеждащ Френски културно-информационнен център. Завършила е Икономически университет – гр. Варна и от 2001г. е заместник-директор по административно-стопанската дейност.

E-mail: stiliana_petkova@gre-rakovski.com

Елена Кирова

Заместник-директор по учебно-възпитателната дейност.

E-mail: elena_kirova1964@abv.bg