Ръководство

Spread the love

В гимназията работят:
Педагогически персонал – 69 души. Високо квалифицирани учители с магистърски степени и ПКС.
Непедагогически персонал – 17 души.
E-mail: info-200235@edu.mon.bg school@gre-rakovski.com

Неди Абрашева
Директор

Работи в гимназията от 1996г. като преподавател по Френски език. Завършила е Френска филология във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. От 2007г. е заместник-директор по учебно-възпитателната дейност.
E-mail:  abrasheva@gre-rakovski.com

Елена Кирова

Работи в гимназията от 1997г. като преподавател по БЕЛ. Завършила е специалност Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитила е II ПКС. До 2019 г. е главен учител, а от 2019г. е заместник-директор по учебно-възпитателната дейност.

E-mail: kirova@gre-rakovski.com

Стилиана Петкова

Заместник-директор по администратино-стопанската дейност. Започнала е работа в гимназията през 1993г. като завеждащ Френски културно-информационнен център. Завършила е Икономически университет – гр. Варна и от 2001г. е заместник-директор по административно-стопанската дейност.

E-mail:
petkova@gre-rakovski.com

Заместник-директор по учебно-възпитателната дейност.

E-mail: