DELF

Spread the love

index index

 Какво представляват изпитите DELF?

Това е Диплома за владеене на френски език, която се издава от Френското Министерство на образованието, която няма давност и е валидна навсякъде по света. Изискванията за различните нива на владеене на езика са съобразени с Общата Европейска рамка. Учениците, които искат да продължат обучението си във Франция и франкофонските факултети в България трябва да притежават DELF В2.

Février 2021

Изпитите DELF scolaire – февруарска сесия 2021 ще се проведат в сградата на ПГРЕ “Г.С.Раковски”- гр.Бургас.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ:
А2  – писмен изпит – на 19.02.2021 г. /петък/   (продължителност 1:40 ч.)
B1  – писмен изпит – на 20.02.2021 г. /събота – 10,30ч./ 
(продължителност 1:45 ч.)
B2 –  писмен изпит – на 20.02.2021 г. /събота – 14,00ч./
 (продължителност 2:30 ч.)

ЗАПИСВАНЕ

До 5.02.2021 г. включително можете да представите необходимите документи в канцеларията на ПГРЕ „Г.С.Раковски“ или на е-mail: petkova@gre-rakovski.com

За въпроси и допълнителна информация : Стилиана Петкова – 0886 291025

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Попълнен формуляр за записване  (fiche d’inscription) – може да го изтеглите от сайта на гимназията.
  Внимание: изписването на имената на латиница трябва да отговаря на това в личната карта!
 • Снимка или сканирано копие на лична карта (препоръчително, за сверяване на данните).
 • Вносна бележка за платена такса  – 90 лв. по сметка на Училищното настоятелство:

Данни на банковата сметка:
Име на банката: Пощенска банка
Банков клон: Бургас
BG 39BPBI 79371043668801

Титуляр на сметката : Училищно настоятелство при ГРЕ „Г.С.Раковски“
Основание за внасяне – изпит DELF scolaire

 

DELF – Описание на необходимите знания и умения на ученик, който се явява на:

 • DELF А2
  Ученикът може да чете и разбира кратки текстове върху ежедневни теми. Използва елементарни структури, изрази, за да предаде ограничена информация от ежедневния живот. Използва правилно елементарни изрази, комуникацията в кратки разговори е разбираема, но са налице паузи, търсене на думи, грешки. Може да отговори на елементарни въпроси, да следва разговора, но не и да го поддържа. Използва прости свързващи думи.
 • DELF В1
  Ученикът може да чете и разбира текстове свързани с интересите му. Може да разбере и опише събития, чувства и да поддържа редовна кореспонденция. Притежава доста широка гама от изрази и думи, за да опише предвидими ситуации, за да изрази прецизно мнение относно някакъв проблем и теми като семейство, свободно време, интереси, пътуване, актуални теми, както и абстрактни теми, например в областта на културата. Използва точно структури и разговорни изрази, общува доста свободно, въпреки че търси думите си най-вече в по-дълги разговори. В състояние е да започне, поддържа и завърши разговор по познати теми, към които проявява интерес. Може да открие основните моменти в статия, аргументите в текст, да разбере голяма част от телевизионните програми – кратки интервюта, новини – когато се говори ясно.
 • DELF В2
  Ученикът може да чете и разбира различни доста сложни текстове – специализирани статии, статии върху актуални теми – и да открива подходящата информация. Притежава доста обширен речник, за да опише ясно ситуация, за да изрази мнението си и да се аргументира свободно, без да търси думите си. Владее на доста високо ниво граматиката, не прави грешки водещи до недоразумения и е в състояние да ги корегира. Може да поддържа разговора като използва ограничен брой свързващи думи, за да се осъществи логическа последователност. Може да разбере оживен разговор между французи. Може да разбере документални филми, интервюта, магазинни предавания, филми на стандартен език.

Компоненти:

 • А2
  Слушане (3-4 кратки документа) -25 минути -25 точки
  Четене (3-4 текста) -30 минути -25 точки
  Писане ( лична кореспонденция, съчинение за лични преживявания или събития от ежедневието) -45 минути -25 точки
  Устен изпит -6-8 минути -25 точки
 • В1
  Слушане (3 звукови документа) – 30 минути -25 точки
  Четене (2 текста) – 35 минути -25 точки
  Писане ( лична кореспонденция, електронна поща, съчинения)- 45 минути -25 точки
  Устен изпит -10-15 минути -25 точки
 • В2
  Слушане (2 звукови документа) – 30 минути – 25 точки
  Четене (2 текста) – 1 час – 25 точки
  Писане (официално писмо, есе, статия) – 1 час – 25 точки
  Устен изпит (подготовка 30 минути) – 20 минути -25 точки