DELF

Spread the love

index index

DELF SCOLAIRE

Février 2024

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ:

DELF scolaire А1:  23.02.2024 – петък  – продължителност  1:20 ч.

DELF scolaire А2:  23.02.2023 – петък  – продължителност  1:40 ч.

DELF scolaire В1:  24.02.2024 – събота  – продължителност   1:55 ч., начало 10:30

DELF scolaire В2:  24.02.2024 – събота  – продължителност   2:30 ч., начало 14:00

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ:

Устните изпити ще се проведат по график в периода от 25.02.2024 г. до 29.02.2024 г.

МЯСТО  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ:  ПГРЕ „Г.С.Раковски“ – гр.Бургас

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В  ИЗПИТИТЕ:  120 лв.

Сметка на УН:  Училищно Настоятелство при ПГРЕ „Г.С.Раковски“

Пощенска банка

IBAN: BG39 BPBI 79371043 668801

Основание за плащане : Изпит DELF

 

ЗАПИСВАНЕ:  от 29.01.2024г. до 9.02.2024г. включително

ДОКУМЕНТИ:

 1. Попълнен формуляр за записване (fiche d’inscription);
  Внимание: Изписването на имената на кандидата е с латински букви и трябва да отговаря на това в личната карта/паспорт
 1. Копие на лична карта – (препоръчително – за сверяване на личните данни);
 2. Документ за платена такса .

Документи може да подадете :

 • в кабинета на заместник-директор АСД Стилиана Петкова;
 • на e-mail: petkova@gre-rakovski.com

За въпроси и допълнителна информация: Стилиана Петкова  – тел.0886 291025

                                                                                         Неди Абрашева – тел. 0878 910699

 

ВАЖНО!!! Изпитите в  ПГРЕ “Г.С.Раковски”- Бургас, се извършват при спазване на всички противоепидемични мерки, предприети спрямо, актуалната към съответния момент, обстановка.

Какво представляват изпитите DELF?

Това е Диплома за владеене на френски език, която се издава от Френското Министерство на образованието, която няма давност и е валидна навсякъде по света. Изискванията за различните нива на владеене на езика са съобразени с Общата Европейска рамка. Учениците, които искат да продължат обучението си във Франция и франкофонските факултети в България трябва да притежават DELF В2.

Необходимите знания и умения за съответното ниво:

 • DELF А2
  Ученикът може да чете и разбира кратки текстове върху ежедневни теми. Използва елементарни структури, изрази, за да предаде ограничена информация от ежедневния живот. Използва правилно елементарни изрази, комуникацията в кратки разговори е разбираема, но са налице паузи, търсене на думи, грешки. Може да отговори на елементарни въпроси, да следва разговора, но не и да го поддържа. Използва прости свързващи думи.
 • DELF В1
  Ученикът може да чете и разбира текстове свързани с интересите му. Може да разбере и опише събития, чувства и да поддържа редовна кореспонденция. Притежава доста широка гама от изрази и думи, за да опише предвидими ситуации, за да изрази прецизно мнение относно някакъв проблем и теми като семейство, свободно време, интереси, пътуване, актуални теми, както и абстрактни теми, например в областта на културата. Използва точно структури и разговорни изрази, общува доста свободно, въпреки че търси думите си най-вече в по-дълги разговори. В състояние е да започне, поддържа и завърши разговор по познати теми, към които проявява интерес. Може да открие основните моменти в статия, аргументите в текст, да разбере голяма част от телевизионните програми – кратки интервюта, новини – когато се говори ясно.
 • DELF В2
  Ученикът може да чете и разбира различни доста сложни текстове – специализирани статии, статии върху актуални теми – и да открива подходящата информация. Притежава доста обширен речник, за да опише ясно ситуация, за да изрази мнението си и да се аргументира свободно, без да търси думите си. Владее на доста високо ниво граматиката, не прави грешки водещи до недоразумения и е в състояние да ги корегира. Може да поддържа разговора като използва ограничен брой свързващи думи, за да се осъществи логическа последователност. Може да разбере оживен разговор между французи. Може да разбере документални филми, интервюта, магазинни предавания, филми на стандартен език.

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ!