DELE

Spread the love

Съкращението DELE означава “диплома по испански като чужд език”. Тази диплома е официален документ и е валидна в цял свят, удостоверяваща владеенето на испански език. Издава ги Министерството на образованиетo на Испания. В България изпитите за придобиване на DELE се организират от Институт Сервантес-София.

Дипломите са признати на международно ниво от частни, търговски фирми, търговски палати, частни и държавни учебни заведения. В Испания са признати за прием в университети, езикови учебни заведения и работни места в държавната администрация. В много случаи не е достатъчно просто да знаеш или да имаш познания по един език, необходимо е и да можеш да удостовериш знанията си с официален документ. Дипломите са с неограничена валидност: за цял живот.

 

Имат все по-голямо търсене в университетите в световен мащаб.

Те са едно от изискванията за кандидатстване за стипендии, за получаване на награди или субсидии от важни институции за обучение, агенции за международно сътрудничество и различни фондации, както и при кандидатстване за испанско гражданство.

Улесняват издаването на учебни визи за Испания, тъй като удостоверяват нивото на езикова компетентност. 

В Испания:

Кандидатите, явяващи се на конкурси за работа в Държавна администрация и останалите административни структури, ръководните органи и други структури на Националния осигурителен институт и администрацията на различните подразделения на Националната здравна система, притежаващите диплома DELE за ниво B2 или C2, се освобождават от полагането на изпит за владеене на испански език, тъй като той съответства на нивата на дипломите DELE. Кандидатите, получили диплома за ниво C2, които продължават обучението си в испанската образователна система, с приравняване на изучавания материал в друга държава, се освобождават от полагането на изискуемите изпити за владеене на испански език.

Улесняват приема за курсове по испански като чужд език в официалните езикови школи.

Считат се за напълно достатъчно удостоверение за владеене на испански при всяка професионална или учебна дейност, за която се изисква определено езиково ниво.

НОВ ИЗПИТЕН ВАРИАНТ

През месец май 2015 стартира нов изпитен вариант,  A2/B1 ESCOLAR, предназначен за ученици на възраст между 11 и 17 години. Според броят точки, които имат на изпита, кандидатите ще получат Сертификат ниво А2 или В1.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА 2021 г.

 

Сесия Писмен изпит Край на записванията Нива
Май 21 май 2022 8 март 2022 общи: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Ноември 18 ноември 2022

19 ноември 2022

5 октомври 2022 escolar: A1, A2/B1; общи: A1, A2, B1, B2, C1, C2

ВАЖНО!!!! За сесия май, учениците на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ ще ползват отстъпка от 50% само за нивата В2, С1

DIPLOMA A1: 105 лв.

DIPLOMA A2: 110 лв.

DIPLOMA A2/B1 ESCOLAR: 130 лв.

DIPLOMA В1 (inicial): 130 лв.

DIPLOMA В2 (intermedio): 180 лв.

DIPLOMA C1: 190 лв.

DIPLOMA С2 (superior): 210 лв.

Записване:

  • с предварителна уговорка по телефона с г-жа Росица Пенчева – 0878 938 009 или на имейл pencheva@gre-rakovski.com. Приемат се плащания само в брой в работното време на администрацията на ПГРЕ „Г.С.Раковски“
  • необходими документи: копие или сканиран официален личен документ (лична карта или международен паспорт), с който кандидата ще се яви на изпита и предварително попълнен формуляр за записване, изпратени на имейл pencheva@grerakovski.com        
  • Линкът за формуляра е:    https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_inscripcion_dele_2022.pdf

 

За да видите изпитните варианте на всяко ниво, моля кликнете върху съответната буква:

Диплома A1

Изпитът се състои от следните части: • Разбиране при четене (45 мин.) • Писмено изразяване (25 мин.) • Разбиране при слушане (20 мин.) • Разговор (15 мин.)

Диплома A2

Изпитът се състои от следните части: • Разбиране при четене (60 мин.) • Писмено изразяване (50 мин.) • Разбиране при слушане (25 мин.) • Разговор (15 мин.)

Диплома B1

Удостоверява езиковата компетентност, необходима за справянето със ситуации, които изискват елементарно ниво на комуникация. Изпитът се състои от следните части: • Разбиране при четене (70 мин.). • Писмено изразяване (60 мин.). • Разбиране при слушане (40 мин.). • Разговор (15 мин.).

Диплома B2

Удостоверява езиковата компетентност, достатъчна за справяне с обичайни ситуации от всекидневния живот в нормални обстоятелства на общуване, които не изискват специализирана употреба на езика. Състои се от следните части: • Разбиране при четене (70 мин.). • Писмено изразяване (80 мин.). • Разбиране при слушане (40 мин.). • Разговор (15 мин.)

Диплома С1

Изпитът се състои от следните части: • Разбиране при четене (80 мин.) • Писмено изразяване (80 мин.) • Разбиране при слушане (60 мин.) • Разговор (20 мин.)

 

Диплома C2

Удостоверява езиковата компетентност, необходима за справяне със ситуации, които изискват високо ниво на владеене на испанския език и познания за испанската култура. Изпитът се състои от следните части: • Употреба на езика, разбиране при четене и слушане (90 мин.). • Комплексни умения: разбиране при четене и слушане и писмена култура (150 мин.). • Комплексни умения: разбиране при четене и слушане и езикова култура (20 мин.) (и 30 мин. за подготовка)