Конкурс “ПРОВАНС” за млади български поети 2019

С цел да подпомогне обучението по френски език в България и да насърчи поетическото изразяване на българските младежи, асоциация “ПРОВАНС БЪЛГАРИЯ” организира ежегоден конкурс за българските гимназисти.

В неговата организация са привлечени видни личности от региона: поети, писатели, литератори и преподаватели, които напълно доброволно подпомагат инициативата ни.

Седемнадесетото издание на конкурса ще бъде проведено под патронажа на г-жа Пол Констан, носителка на наградата “Гонкур”.

Член 1

В конкурса “Прованс” за млади български поети могат да участват единствено и само ученици от българските гимназии. В него не могат да участват ученици от френски произход или такива, които са живели във Франция или във франкофонска държава повече от десет дни.

Член 2

Всеки участник трябва да изпрати 1 поема на френски език, по възможност напечатана, с дължина не повече от 1 страница, заедно със следните данни:

– фамилия

– презиме

– рождена дата

– гимназия

– телефон

както и класа и името на училището си,

на следния електронен адрес: provencebulgarie@gmail.com

Ако участникът няма свободен достъп до Интернет или не използва такъв, може да изпрати поемата си по пощата на адрес:

Association PROVENCE BULGARIE

14 Avenue Marcel Pagnol

13880 Velaux   FRANCE

Член 3

Поемите трябва да бъдат изпратени най-късно до 4 MAРT 2019 г.

Член 4

Журито, в което ще участват видни личности от литературните среди в региона на Прованс, както и представители на асоциация “Прованс България”, ще се произнесе в срок до два месеца от гореспоменатата крайна дата и ще определи петима финалисти. Решенията на журито са окончателни. За връчването на наградите в България, 5 финалисти ще трябва да подготвят и изнесат устни експозета, на базата на които ще бъде оценено устното им изразяване и представителите на “Прованс България” ще определят петимата крайни финалисти и окончателния ред за награждаването им.

Голямата награда е самолетен билет и едноседмичен престой в Прованс.

Останалите награди са книги, които ще бъдат раздадени на финалистите на церемония в България.

В зависимост от възможностите на организаторите гимназиите, чиито ученици са сред финалистите, ще получат вече употребявани издания, които да включат в библиотечните си фондове.

Поемите на финалистите ще бъдат публикувани на интернет страницата на асоциацията.

Член 5

Темата, избрана за 16-то издание на конкурса, е “ ЖИВОТA ”.

За да се избегне объркване, кандидатите не трябва да използват « ЖИВОТА» като заглавие на поемата.

Удължаване на грипната ваканция!!!

След заседание на Регионалния щаб за борба с грип и ОРЗ е взето решение за обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас.

Грипната ваканция се удължава и за дните 21.01.2019 г. и 22.01.2019 г., включително, които са обявени за неучебни за всички училища на територията на област Бургас.

АНКЕТА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Уважаеми ученици,
с тази анкета искаме да научим от вас малко повече за вашите интереси и дейностите, в които сте участвали в извънучебно време и които не са част от учебната програма в училище. Вашите отговори ще ни помогнат да предложим занимания, съобразени с интересите на учениците и възможностите на училището, които да допринесат за включването на повече ученици в предпочитана от тях извънкласна дейност с цел развитие на техните способности.
Анкетата не е анонимна, тъй като след идентифициране на вашите потребности, на учениците, заявили желание за участие в клуб или дейности по интереси, ще бъдат дадени заявления за включване в съответните извънкласни форми, организирани от ПГРЕ „Г. С. Раковски“.

анкета