Състезание по творческо писане на английски език

Състезанието по творческо писане на английски език ще се проведе на  8 февруари 2018 г. както следва:

8 и 12 клас – 9:30 часа в стая 315

9 и 10 клас – 11:00 часа в стая 103

11 клас – 11:00 часа в стая 315

Участниците трябва да се явят в съответните стаи 10 минути преди началния час на състезанието и да носят син химикал.

Желаем успех на всички!

От ръководството и МО по английски език

 

МОЯТ ЕРАЗЪМ +

  С колоквиум на тема „Моят Еразъм+“ три бургаски училища представиха съвместно своите постижения в реализирането на проекти по Европейската програма.  Профилирана гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“,  Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров” и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ обединиха усилията си за издигане значимостта на европейската образователна общност. Представянето на опита на всяко от училищата даде възможност за обмен на добри практики и гласност на резултатите от тяхната работа.

Инициативата е посветена на българското председателство на ЕС и поставя на фокус културното наследство и младите хора. Бургаските училища представиха споделеното си разбиране за запазването на нещо толкова важно за всички нас – българската културна идентичност и ролята на българското училище да образова и възпитава, съизмервайки постиженията си с цяла Европа.

Всички представени проекти носят позитивен заряд за всички участници в процеса на образованието и са катализатор за развитие на ключови компетентности като владеене на чужди езици, дигитални умения, умения за учене, социална и гражданска отговорност, културна осъзнатост и творчество.