Работна среща по програма Еразъм + на тема „Европа – нашият общ проект“

От 5 до 11 ноември Гимназия Раковски беше домакин на първата работна среща за обучение, преподаване и учене по проект „L’Europe – notre projet commun“.

В продължение на една седмица, ученици и учители от Белгия, Испания, Италия, Люксембург и Франция усвояваха дигитални техники за снимане и монтаж на кратки видео репортажи, участваха в интерактивни занимания и посетиха значими културни обекти в града и региона.

Отзивите на медиите и участниците в първата работна среща за обучение, преподаване и учене по проект „L’Europe – notre projet commun“ можете да проследите в рубриката « Dissémination – les médias en parlent – Bulgarie» на сайта на проекта : http://iclasse.eu/europe/.

Пето национално състезание по английски език „ Longman Competition”

Училищният кръг на Петото национално състезание по английски език „ Longman Competition” ще се проведе на 27 януари 2018 г. от 14:30 ч.

 Учениците, които искат да участват, могат да се регистрират при учителите си по английски език до 1 декември 2017 г. Такса за участие: 9 лв.

 Longman Competition General

препоръчва се за ученици 8-12 клас

Националното състезание по английски език Longman Competition General  се организира и провежда в 4 нива – Level 1, Level 2, Level 3, Level 4. То следва формата на международно признатите изпити Pearson Test of English General.

Проверката на знанията на учениците се извършва в писмена форма, като се тестват интегрирано трите умения за: слушане с разбиране, четене с разбиране и писане.

Продължителността на състезанието е както следва:

  • Level 1 1 час и 35 минути
  • Level 2 1 час и 35 минути
  • Level 3 2 часа
  • Level 4 2 часа и 30 минути

Препоръчителни материали за подготовка

Участието в състезанието не изисква ползването на специални помагала или учебници. Достатъчна е подготовката на учениците в редовната форма на обучение в училище и по-специално ползването на разработените тестове към системите Energy for Bulgaria, Focus for Bulgaria, Longman Exam Accelerator, Success, Choices, Real Life, Premium, Gold, Expert и други.

Примерни тестовете на PTE General са публикувани на следния линк:

Practice Resources

 

Структура на теста за състезанието

Section Skill Description Points
1 Listening 3-option graphical multiple choice 10
2 Listening and Writing dictation 10
3 Listening test, note completion 10
4 Reading 3-option gap fill multiple choice 5
5 Reading 3-option graphical multiple choice 5
6 Reading open-ended question 8
7 Reading text, note completion 7
8 Writing write correspondence

(50-70 words)

10
9 Writing write text (80-100 words) 10
Total: 75