Раздаване на дипломите за средно образование!

Уведомяваме всички ученици от 12 клас, че дипломите за завършено средно образование ще се раздават на 19.06.2016г. /вторник/ от 09:00 до 13:00 часа в Актовата зала на гимназията при следния график:
09:00 часа – 12д            кл. р-л Величка Николова
09:30 часа – 12в            кл. р-л Зорница Велчева
10:00 часа – 12г             кл. р-л Милена Богданова
10:30 часа – 12ж            кл. р-л Златина Меранзова
11:00 часа – 12б            кл. р-л Катя Иванова
11:30 часа – 12а            кл. р-л Мая Димова
12:00 часа – 12е            кл. р-л Тодор Кирязов
Дипломите се получават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Всички ученици, които не могат да присъстват на официалната церемония, могат да си вземат дипломите от ъгловата канцелария в рамките на работното време след 19.06.

от Ръководството

Живеем в земята на Батев

В чест на 160-годишнината от рождението на Христо Ботев и като част от тържествата посветени на 130 години от създаването на гимназия „Раковски“-Бургас, учениците от 11 „в“, „г“, „д“ клас проведоха смарт викторина „Живеем в земята на Ботев,“ с въпроси върху творчеството на поета революционер. В смарт викторината участваха три отбора с капитани: Ралица 11в, Радина 11 ги Руфина 11д. Присъстващата публика също демонстрира своите знания върху  творчеството на поета чрез участие в състезание и така допълни с получените точки резултатите на своя отбор. Състоя се и рецитал с откъси от произведения на Ботев, в който участваха: Ина 11в, Иван 11в, Магдалена 11в, Александър 11в, Александрина 11в, Тодор11д, Павлина11г, Василена11д, Даниела11д. Водещи на събитието бяха Ина и Магдалена от 11в. Музикален поздрав на пиано беше изпълнен от Даниела 11в. Участниците в събитието бяха поздравени от гостите – г-жа Милка Харизанова, началник отдел в РИО Бургас , г-жа Венета Иванова-инспектор по БЕЛ в РИО Бургас и от г-жа Р.Георгиева- Директор на гимназията.

Посланието на всички  участниците беше, че ние, българите, живеем в земята на Ботев и нашето спасение е да се вслушваме в словото на Месията и да живеем като хора, а не като „скотове“.