На вниманието на родителите на новопостъпилите в VIII ми клас ученици в ПГРЕ „Г.С.Раковски” !

Разпределение на учениците по класове

Профил Втори език Брой ученици
1  Френски език Английски език 8 A клас и 8 Б клас
2  Френски език Испански език 8 В клас
3  Испански език Английски език 8 Г клас и 8 Д клас
4  Испански език Френски език 8 Е клас
5  Италиански език Английски език 8 Ж клас