Откриване на новата учебна година!

Уважаеми ученици, родители и колеги,

Тържественото откриването на новата учебна 2018 / 2019 година ще бъде на 17.09.2018г. в двора на гимназията от 11:00 часа. Нека всички ученици да бъдат в двора на гимназията в приличен външен вид не по-късно от 10:45ч.

Успешна учебна година!

На вниманието на родителите на новопостъпилите в VIII ми клас ученици в ПГРЕ „Г.С.Раковски” !

[embeddoc url=“https://gre-rakovski.com/wp-content/uploads/2018/09/срещи-в-8-клас.docx“ download=“all“ viewer=“microsoft“ text=“Download“]

Разпределение на учениците по класове

Профил Втори език Брой ученици
1  Френски език Английски език 8 A клас и 8 Б клас
2  Френски език Испански език 8 В клас
3  Испански език Английски език 8 Г клас и 8 Д клас
4  Испански език Френски език 8 Е клас
5  Италиански език Английски език 8 Ж клас