01.03.2018 г. ще бъде неучебен за всички училища от община Бургас.

Ръководството на ПГРЕ “ Георги Стойков Раковски“ уведомява учениците и учителите,че  01.03.2018 г. (четвъртък) ще бъде неучебен ден за всички училища от община Бургас.

От Ръководството

Следете сайта за новини!

Резултати от училищния кръг на състезание Лонгман

Резултатите на всички участници в националния кръг на състезание Лонгман са качени на уебсайта на гимназията, както и на информационното табло на партера.
Всички ученици, които са допуснати до национален кръг могат да се регистрират за участие при учителите си по английски език до вторник, 6 март 2018 г. Таксата за участие е 9 лв.
Националният кръг на състезанието ще се проведе в сградата
на ПГРЕ „Г. С. Раковски” на 17 март 2018 г.
МО по английски език