КОЛОКВИУМ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

Untitled

През последните две години гимназия „Г. С. Раковски“ – Бургас работи под девиза „ Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“. Това бе темата на проект по програма Еразъм+, КД1, който даде възможност на по-голямата част от колегията да участва в структурирани курсове и наблюдение в партньорски училища.

Повече информация ще намерите тук.

Раздаване на дипломи за средно образование!

Уведомяваме всички ученици от 12 клас, че дипломите за завършено средно образование ще се раздават тържествено на 17.06.2016г. /петък/ от 11:30 часа в Бургаски свободен университет на втория етаж. Дипломите се получават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Всички ученици, които не могат да присъстват на официалната церемония, могат да си вземат дипломите от ъгловата канцелария в рамките на работното време.

от Ръководството