Седмична програма

Седмичната праграма за Първи учебен срок 2018 / 2019г. /очаквайте/

Първа смяна

1) 07.30 – 8.10 ч.
2) 08.15 – 8.55 ч.
3) 09.05 – 9.45 ч.
4) 10.50 – 10.30 ч.

голямо междучасие – 20 мин
5) 10.50 – 11.30 ч.
6) 11.35 – 12.15 ч.
7) 12.20 – 13.00 ч.

Втора смяна

1) 13.30 – 14.10 ч.
2) 14.15 – 14.55 ч.
3) 15.05 – 15.45 ч.
4) 15.50 – 16.30 ч.

голямо междучасие – 20 мин.
5) 16.50 – 17.30 ч.
6) 17.35 – 18.15 ч.
7) 18.20 – 19.00 ч.