Електронен дневник

Вход за родители!

             Уважаеми родители,
в Гимназия Раковски вече работи Електронен дневник. Предоставяме на вашето внимание описание на системата и възможностите, чрез които можете да получавате информация за вашите деца. Пълна информация може да получите и на следния сайт  www.e-school.bg.

              Описание на системата:
Програмният продукт InfoServ® e-School – „Електронен дневник” е създаден в подкрепа на образованието и с цел модернизиране на българското училище. Системата организира учебния процес в учебните заведения и автоматично уведомява родителите за резултатите на техните деца в училище посредством телефон, E-mail и SMS съобщения. Услугите по уведомяване на родителите се предоставят в SaaS (Software as a Service) платформа.
Предимства и ползи от новата услуга InfoServ® e-School – „Електронен дневник”:

  •  Подобрява нивото на комуникация между учители и родители, както и повишава реномето на училището.
  •  Улеснение за родителите чрез уведомяване с текстови съобщения (SMS и EMAIL) директно на мобилния телефон или на електронната поща, относно състоянието на техните деца (оценки, забележки, отсъствия, здравен статус, родителски срещи и т.н.).
  • Проверка по телефона на състоянието на децата чрез свързване с гласовото меню (IVR) на денонощен национален номер 0882/818905 – за всички мобилни и стационарни абонати (без увеличение на услугата).
  • Лесно внедряване на софтуера в училището – инсталира се само клиентската част на системата и чрез интернет се свързва към сървърния център, който се грижи за предоставянето на информацията (SaaS).
  •  Без първоначална инвестиция – предоставя се безплатно за училището.
  •  Без инвестиция в хардуер – сървър, помещение за него с надеждни ток, интернет, охлаждане.
  •  Без инвестиция в телефонна инфраструктура за целите на софтуера – ISDN, мобилни линии.
  •  На учителите се предоставя възможност за работа от произволен компютър.
  •  Не се изисква актуализация на софтуера – ние се грижим за всички нови версии.
  •  За работа в училищата е необходим е единствено компютър и интернет връзка.

InfoServ e-School и Родителите

За да се възползвате от услугата "Уведомяване на Родители" предлагана от InfoServ® e-School, Електронният дневник трябва да е активиран в училището, в което учат Вашите деца, както и учителите да попълват регулярно данните за учениците (оценки, отсъствия, забележки, здравен статус, родителски срещи и т.н.). Всеки родител сам може да избере по какъв начин да бъде уведомяван. Учителите и класните ръководители в училище могат да Ви дадат нужната информация за възможностите, които предлага системата.

Услугата "Уведомяване на Родители" е пакетна и включва уведомяване на родителите за събитията свързани с техните деца в училище по следните начини:
 
Уведомяване посредством система за автоматична гласова информация (IVR) – чрез набиране на единен национален денонощен телефонен номер 0882/818905 (таксува се според тарифният план – без увеличение на телефонната услуга). Родителят може да набере единния информационен номер и да прослуша автоматично съобщение за настъпилото събитие. За да получи услугата, родителят трябва да се абонира чрез уникалния ID-код на детето, за което иска да бъде информиран. По този начин номерът му ще бъде разпознаван при позвъняване и директно ще чуе информация за неговото дете. От услугата могат да се възползват абонати на всички мобилни и стационарни мрежи. Телефонната услуга се поддържа от ДАН електроник, а родителя заплаща разговора към номер 0882/818905 според индивидуалния тарифен план (без добавена стойност).
 
Проактивно SMS Уведомяване – чрез изпращане на уведомителни SMS-и до родителите. При въведена нова информация за даден ученик, системата автоматично в реално време генерира съобщение за настъпилото събитие (получени оценки, отсъствия, забележки, здравен статус и други) и го изпраща (веднага или отложено) към мобилния номер на родителя. Честотата на получаване на SMS-съобщенията зависи изцяло от регулярното попълване на събитията от страна на Училището.
 
E-mail Уведомяване – чрез изпращане на уведомителни E-mail-и до предоставен от родителя е-mail адрес. При въведена нова информация за даден ученик, системата автоматично генерира съобщение за настъпилото събитие (получена оценка, отсъствие) и го изпраща на E-mail адреса на родителя. Съобщенията се изпращат от E-mail акаунта на съответното училище.

Проверка чрез WEB портала – проверка на всички данни към текущия момент в WEB базиран вариант. Тук се съдържа цялата информация относно Вашето дете на едно място- оценки, отсъствия, забележки, сравнителна таблица спрямо целия клас/випуск. Новото тук е, че преди тази информация беше достъпна само след поискване за нейното генериране на националния информационен номер на електронния дневник 0882818905, опция 5. А какво по хубаво от това да имате цялата информация достъпна на едно място, по всяко време, от коя да е точка на света?
 
Родителите ще имат възможността  да получават уведомителни е-мейли от училището след като се регистрират за нея. Предоставена е възможността родителите да изберат два начина за регистрация за ползване на услугата „Уведомяване на Родители”: регистрация чрез SMS на номер 1987 и добавяне стойността на услугата към месечната сметка за телефон, или онлайн регистрация за един учебен срок и заплащане на услугата през системите на ePay или EasyPay.

Вход за родители!