Учители

Критерии за самооценяване на качеството на образованието в ПГРЕ „Г.С.Раковски“- Бургас

Примерна анкетна карта за родители

Български език и литература

 • Ана Петрова
 • Дафина Атанасова
 • Елена Кирова
 • Кичка Чиликова
 • Наска Железчева
 • Таня Христова
 • Тодор Кирязов
 • Гергана Гошева

Френски език

 • Вера Владова
 • Даниела Терзиева
 • Елка Калоянова
 • Зорница Велчева
 • Магдалина Митева
 • Неди Абрашева
 • Радостина Георгиева
 • Теодора Запрянова
 • Пепа Якимова
 • Людивин Мартен

Испански език

 • Милена Вълчева
 • Христина Николова
 • Росица Пенчева
 • Таня Златанова
 • Десислава Бинкова
 • Теодора Боянова
 • Шиана Сойа Лагоа

Италиански език

 • Елисавета Стайкова
 • Златина Тодорова
 • Росица Димитрова

Английски език

 • Нина Патерсън
 • Елена Маркова
 • Милена Стайкова
 • Галя Зафирова
 • Иванка Гъделова

Математика

 • Вяра Георгиева
 • Денка Славова
 • Тошка Господинова
 • Величка Николова
 • Евгения Младенова

Информатика и ИТ

 • Соня Бъчварова
 • Антоанета Вълкова
 • Николай Николов
 • Нора Кондева

Физика и астрономия

 • Диляна Стефанова
 • Милена Стоянова

История и цивилизация

 • Красимира Войнова
 • Тодор Тодоров
 • Ивелина Георгиева

Химия и опазване на околната среда

 • Христина Димова
 • Виолета Иванова

Биология и здравно образование

 • Станислава Будурова
 • Марина Керанова

География и икономика

 • Анжелина Иванчева
 • Ангелина Ангелова

Цикъл Философия

 • Дора Петкова
 • Катя Иванова

Физическо възпитание и спорт

 • Милена Богданова
 • Бинка Цонева
 • Гино Богданов
 • Веселин Цонев
 • Димитър Найденов

Музика

 • Пепа Запрянова

Изобразително изкуство

 • Ася Петрова