Добре дошли!

На фокус

         

Това е официалният сайт на Гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ – град Бургас. Тук ще намерите актуална информация за развитието на училището през годините и текущите дейности в него.
Ако сте бъдещ ученик на нашата гимназия научете повече от историята и
приема в училището. Ако вече учите тук ще намерите информация за седмичната си програма, график за контролни работи, новини и предстоящи събития, които биха ви заинтересували.
За връзка с администратора на сайта и ръководството посетете секция Контакти.

Приятно сърфиране!

big1facebook-sport-imagesbig2prezi

Важно за новоприетите ученици в осми клас!!!

ПРИЕМ НА НОВИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година

Записването на приетите ученици се извършва в ГРЕ „Г.С.Раковски“

във френски център – партерен етаж

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

НА ПРИЕТИТЕ СЛЕД VII КЛАС УЧЕНИЦИ:

  1. Удостоверение за завършен VII клас – оригинал;
  2. Характериктика на ученика, издадена от училището, в което се е обучавал ;
  3. Удостоверение за преместване, издадено от училището, в което се е обучавал ученика;
  4. Лична здравна профилактична карта /не абмулаторна/ – от училището, в което се е обучавал ученика;
  5. Ксерокопие на имунизационния статус на ученика;
  6. Служебна бележка с оценките от изпитите /може и ксерокопие/;
  7. Заявление за записване /бланка на гимназията/;
  8. Формуляр на ученика /бланка на гимназията/.

ЗАПИСВАНЕ :

I ЕТАП :    26 юни30 юни 2015 г. /от 8.00 до 18.00 ч./

Събота и неделя – 27 и 28 юни /от 9.00 до 17.00ч./

II ЕТАП :    6-8 юли 2015 г. /от 8.00 до 18.00 ч./

III ЕТАП :   17 – 20 юли 2015 г.  /от 9.00 до 16.00 ч./

При наличие на свободни места след III етап в гимназията се подават следните документи:
1. Заявление по образец на ГРЕ
2. Удостоверение за завършен VII клас – оригинал
3. Служебна бележка с резултати от положените изпити

ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА след трето класиране: до 21 юли 2015 г.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ22, 23, 24, 27 юли 2015 г.

/от 9.00 до 16.00 ч./ в канцеларията на ГРЕ „Г.С.Раковски“

КЛАСИРАНЕ и ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ : 28 юли 2015 г. – 15ч.

ЗАПИСВАНЕ : 29 и 30 юли 2015 г. – 9.00 до 16.00ч.

Важно за зрелостниците!!!

От 10.06.2015 г. до 12.06.2015 г. включително всеки зрелостник може да се запознае с изпитната си работа, в хранилището по биология на ГРЕ „Г.С.Раковски”, на II ет., след подадено писмено заявление до председателя на училищната зрелостна комисия.

График
за запознаване с писмените работи от зрелостниците:

Сряда – 10.06.2015 г. – от 15,30 до 17,30 ч.
Четвъртък – 11.06.2015 г. – от 14 до 17 ч.
Петък– 12.06.2015 г. – от 14 до 17 ч.

Пилотна образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“

През учебната 2014/2015 година Гимназията за романски езици „Г. С. Раковски“ бе избрана за пилотно училище по Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие Отворени съдилища и прокуратури“. Със състезанието Окръжен съд Бургас и Окръжна прокуратура Бургас завърши изпълнението на програмата. На 2 юни 2015 г. ученици от десетите класове демонстрираха познания за статута и функционирането на съдебната власт във викторина, проведена в Съдебна палата Бургас. Викторината се проведе между отборите на седемте паралелки на 10-и клас. Всеки отбор отговори на три въпроса за съдебната DSC032041власт. Те бяха предварително подготвени от съдии и прокурори, които през годината са изнасяли лекции на учениците. Получените отговори бяха оценени от жури в състав граждански и наказателен съдии от Окръжен съд Бургас, прокурор от Окръжна прокуратура Бургас и следовател от Следствения отдел при нея. Първа награда – купа, спечели отборът на 10 „Д“, а на второ място се класираха представителите на 10 „А“ клас, а трето място зае отбора на 10 „Ж“ клас.

Госпожа Радостина Георгиева – Директор на гимназията, благодари на участниците в състезанието и сподели своето задоволство от реализацията на програмата и доброто взаимодействие между институциите.

Изпълнението на програма „Отворени съдилища и прокуратури“ започна през месец октомври 2014 г. В рамките на учебната година със съдействието на госпожа Катя Иванова- преподавател по Етика и право, съдии, прокурори и следователи изнесоха лекции по седем теми, предложени от Висшия съдебен съвет и съобразени с образователния цикъл и обучението по предмета „Етика и право“ в 10 клас. Целта на програмата бе да обогати познанията на младите хора и да се повиши тяхната правна грамотност и култура. На днешната заключителна среща те показаха придобитите знания и добри умения да се ориентират в правната материя.

KОЛАЖ 1

 Колаж2

Националното състезание по евристично мислене „Какво, къде, кога“

Отборът на знаещите от ГРЕ „Г.С.Раковски“  с ръководител  госпожа К.Иванова  взе участие в Националното състезание по евристично мислене „Какво, къде, кога“ проведено в Младежки дом  гр.Варна на  06.06. 2015 г. и организирано от Националната асоциация на клубовете на знаещите в България. В  състезанието взеха участие 11  ученически и младежки отбори  от страната. Представители на отбора  на ГРЕ бяха класирани съответно на  трето, четвърто и десето място. Националната асоциация провежда състезания от 1998 г. Шампиони на Националната асоциация на клубовете на знаещите през годините са били представителни отбори на различни български градове – Бургас – 3 пъти, Русе – 3 пъти, Варна – 3 пъти /настоящ шампион/, Силистра – 2 пъти и веднъж – София.

Галерия