Добре дошли!

На фокус

         

Това е официалният сайт на Гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ – град Бургас. Тук ще намерите актуална информация за развитието на училището през годините и текущите дейности в него.
Ако сте бъдещ ученик на нашата гимназия научете повече от историята и
приема в училището. Ако вече учите тук ще намерите информация за седмичната си програма, график за контролни работи, новини и предстоящи събития, които биха ви заинтересували.
За връзка с администратора на сайта и ръководството посетете секция Контакти.

Приятно сърфиране!

big1facebook-sport-imagesbig2prezi

Готини Различни Енергични                                            Плакат

Нов проект по програма Еразъм+

През учебната 2016 – 2017 година нашето училище започва работа по европейски образователен проект на тема:

Health, Earth, Agriculture, Recipes, and Technology at Heart

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%beОсновната цел на нашия проект е да повиши информираността и да насърчи и осъзнатата необходимост от  по-устойчиво използване на почвите. Така ще помогнем на бъдещите поколения да се отнасят към този ценен източник с внимание и уважение. Според статистика на ООН,  805 милиона души в света страдат от глад и недохранване. За да реализираме поставените цели, ще се срещнем с професионалистите в областта на органичното фермерство, които ще запознаят участниците в проекта със спецификата на тази дейност. С помощта на тяхното експертно мнение и под вещото им ръководство ще обсъждаме различни въпроси и ще направим опит да отгледаме собствени култури.

От една страна, европейското селско стопанство достига до критичен момент в своята история – сред малкото все още работещи в аграрната област има чувствително застаряване.

От друга страна, младите хора също са изправени пред криза поради огромния брой безработни. Връзката между тези двете тенденции изглежда  неизбежна и стратегически оправдана. Нашият проект има за цел да помогне за преодоляването на тази пропаст като  хвърли светлина върху обработването на земята и по този начин насърчи младото поколение да разшири своите възгледи и  вземе под внимание аграрното производство , когато търси професионална реализация.

В допълнение, този проект има амбицията да въоръжи участниците с необходимите инструменти, за да бъдат в състояние да пазаруват разумно, като по този начин се превърнат в съзнателни и отговорни потребители. Всички заинтересовани страни, ще се научат да правят мъдър избор при покупката на определени продукти като четат етикетите и се информират за продуктите, които използват. Ще осъзнаем как това, което консумираме оказва влияние върху околната среда и нашето здраве.

Така логично ще достигнем и до втората важна тема – здравословен начин на живот. Стремежът ни е акцентите, които ще поставим върху физическата активност и добре балансираното хранене, да намалят рисковете от затлъстяване и други хранителни разстройства като анорексия и булимия.

За да постигнем максимален ефект,  в проекта са предвидени разнообразни дейности, които се различават по своя характер. Те включват готвене, рисуване, фотография, земеделие, описания,  устни и дигитални презентации, дебати между участниците. Целта ни е те  да достигнат до около 1600 участници с различни академични и творчески способности, възраст и националност. Като резултат от тези различни подходи  очакваме промяна в начина, по който по-младото поколение възприема земята и се учи как най-правилно да я използва.

В допълнение младежите ще станат отговорни потребители и по-добре ще владеят умението да водят здравословен начин на живот. Работен език на проекта е английски. Успоредно с него ще си служим с френски и италиански. Всички дейности ще бъдат документирани и качени на Facebook страницата на проекта, за да се улесни разпространението.

Предоставяме на вашето внимание и логото на проекта /горе в ляво/ и Ви каним да измислите кратък и оригинален слоган на английски език, за да се включим в конкурса организиран от координатора.

Очакваме вашите предложения до 25.10.2016 на адрес:

grerakovskibs1@gmail.com

Критерии за подбор на участниците в мобилностите по проект HEARTH

Срок и място за подаване на документите: 30.10.2016 – Френски център

%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-001

Пътуващ салон на образованието 2016

Poster-2Пътуващият салон на образованието 2016 се организира от Френския институт в България съвместно с Френското посолство в Албания, Френския институт в Босна-Херцеговина , Френския институт в Сърбия и със съдействието на Агенция Campus France Париж, в следните градове:

Варна 31 октомври 10h00 – 18h00 Франкофонски център/Aлианс франсез
Велико Търново 2 ноември 10h00 – 18h00 Регионална библиотека
Тирана 4 ноември 10h00 – 18h00
Сараево 7 ноември 10h00 – 18h00 Университет в Сараево
Нови Сад 9 ноември 10h00 – 18h00 Университет в Нови Сад

С тази проява се открива кандидат-студентската кампания за учебната 2017/2018 година. Събирайки на едно място френски висши учебни заведения и представители на франкофонските програми в България, Албания, Босна-Херцеговина и Сърбия, тази проява ще даде възможност, както за директен контакт с бъдещите  студенти, така и за развитие на междууниверситетско сътрудничество.

Целта на Салона е :

 • да представи френското висше образование : всички специалности, всички нива както и франкофонските програми в четирите страни на турнето
 • да ориентира кандидатите и да ги насочи в избора на специалност и учебни заведения
 • да информира за различните възможностите за финансиране на обучението
 • да разясни процедурите за кандидатстване и прием
 • да информира за качеството на приема във Франция и в страните от региона

Франция привлича не само с високото ниво на образование и разнообразие на учебни програми, но и с достъпните такси за записване в държавните университети. Френските учебни заведения предлагат също така на чуждестранните студенти възможност да се обучават по европейски обменни програми в рамките на двустранни сътрудничества. Франция е пилотна страна в създаването на двойни дипломи и съвместни дипломи в рамките на Болонския процес.

България е подписала Болонската декларация през 1999 година. Тя е член на комитета за проследяване на развитието на процеса, а системата на европейските кредити ECTS бе въведена във всички български университети през 2004-2005 година. Броят на студентите, които се обучават на настоящия етап в българските висши учебни заведения е 272 000. Потенциалът, динамизмът и разположението на България в Централна и Източна Европа я правят стратегически желан университетски партньор..

Сътрудничеството между университетите на двете страни е важен елемент от българо-френското партньорство. Повече от 230 двустранни договора по програмата за обмен Еразъм и повече от 50 спогодби за сътрудничество са подписани между български и френски университети. На настоящия етап броят на българските студенти, записани във френски висши учебни заведения, е около 1500. Франция е втората в света, най-желана от българските студенти дестинация за обучение в разнообразни области на знанието и на всички нива.

Членка на Международната Организация на Франкофонията (OIF), България разполага с мрежа от университети, които предлагат франкофонски програми в десет различни области: електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, хранително-вкусови технологии, индустриална логистика, икономика и стопанско управление, управление на хотелиерството и ресторантьорството, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.

 Програмата за френско-българско научно партньорство Юбер Кюриен (PHC) « Рила » дава възможност за развитие на технологичния и научен обмен между научни лаборатории и университети от двете страни, създавайки по този начин условия за изграждане на нови сътрудничества с участие на млади научни работници.

Стипендиите на френското правителство, отпускани всяка година от Френския институт в България, благоприятстват студентската мобилност и предоставят възможност за продължаване на обучението в магистърски програми (Master 2) както и в докторантури под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse). Общо 9 стипендии бяха предоставени на български кандидати за учебната 2016/2017 година.

В рамките на програмата « Мобилност на млади научни работници », Френският институт в България предоставя повече от 15 стипендии ежегодно за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой от 1 до 3 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства, са приоритетни.

Студенти от университети членуващи в Университетската агенция на Франкофониятя (AUF) – 10 в България – имат възможност също да кандидатстват за стипендии по проекти разработвани от съответните университети.

Между 1 и 3 български студенти получават всяка година стипендията за отличен успех Ефел, на френското Министерство на външните работи, по предложение на съответните френски учебни заведения,

В България Пътуващият салон на образованието ще премине през Варна и Велико Търново.

ВАРНА

Варна, третият по големина град в България с 350 000 жители, е град със силно изразено присъствие на висши учебни заведения. 6 университета, специализирани в икономика, медицина, инженерни науки, Висше военноморско училище, Свободен университет, както и университетската франкофонска програма в Албена към Нов български университет (НБУ), специализирана в хотелиерството, ресторантьорството и туризма. Всички те наброяват 42 000 студенти. Техни представители присъстват редовно на организирания във Варна „Пътуващ салон на образованието“. Повечето от тези учебни заведения имат изградени партньорства с Франция.

Варна е считан за един от най-франкофонските градове в страната с изградени традиции в преподаването на френски език в средното образование. Езиковата гимназията Фредерик Жулио-Кюри, получи званието Label France éducation. Към тази гимназия с общообразоветелен профил и ориентирана към изучаването на чужди езици, с доминиращ френски, се присъединяват Гимназията с преподаване на чужди езици Йоан Екзарх, Математическата гимназия и Природоматематическата гимназия.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Разположен в сърцето на България, Велико Търново е впечатляващ град на култура и история.  Средновековна столица на България, той привлича посетители от цял свят.  Франкофонията в града черпи традициите си от създаването на Алианс Франсез в началото на XX век. Днес, във Велико Търново френският език е преподаван в една детска градина, в Езиковата гимназия, Гимназията по изкуства, Военния университет и в едно от най-големите висши учебни заведения в България – Великотърновския университета. Френският език е застъпен във факултетите по хуманитарни науки, науки за образованието, науки в областта на икономиката, търговията, мениджмънта и в областта на информационните технологии. Тук се обучават и бъдещите специалисти по френски език в широк спектър от акредитирани в областта специалности. Съществуването на Франкофонски център за документация и информация повече от 20 години , както и скорошното откриване на Центъра за академично качество от Франкофонската университетска агенция  благоприятстват разпространението на френския език и култура.

На салоните в двата града ще бъде представена платформата Франс Алумни България,

Франс Алумни е многоезична социална мрежа, предназначена за чуждестранните студенти, минали през френското висше образование, за да поддържат връзката си с Франция. Тя бе официално лансирана на Ке д’Орсе на 26 ноември 2014 от Лоран Фабюс, министър на външните работи и на международното развитие, и от Женевиев Фиоразо, държавен секретар за висше образование и наука. Създадена и поддържана от Campus France, френският оператор за университетска мобилност, тя представлява един основен сайт и локални сайтове, лансирани прогресивно от френските посолства в чужбина. Франс Алумни наброява днес повече от 30000 членове, повече от 400 партньори в цял свят и 59 локални платформи.

Платформата Франс Алумни България ще позволи на бивши български студенти, учили във Франция, да установят контакт и да комуникират помежду си, да имат достъп до информация, свързана с възможностите за обучение, за стипендии, за стажове или работни позиции, предложени от висши учебни заведения или от предприятия, да бъдат информирани за събитията, случващи се в България и във Франция. По този начин те ще могат както да поддържат жива връзката с Франция така и да създават и развиват полезни партньорства в различни области.

Участници (предварителен списък)

Френски учебни заведения

 • Институт за политически науки Париж – Университетски колеж Европейски кампус – Централна и Източна Европа  в Дижон
 • Университет Бордо
 • Национален институт за приложни науки INSA Руан
 • Университет Лион 1 – Университетски технологичен институт (IUT)

 Български учебни заведения – Франкофонски програми

 • Електроинженерство и информатика – Технически университет София
 • Химично и биологично инженерство – Химикотехнологичен и металургичин университет София
 • Политически науки – Нов Български Университет
 • Икономике и управление – Софийски университет
 • Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството и магистърска програма Управление на луксозното хотелиерство – Нов Български университет и филиал в Албена
 • Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт (ВФУАМ)
 • Факултет по туризъм, Икономически университет Варна
 • Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Варна
 • Медицински университет Варна

 Институции

 • SG Експресбанк
 • Съпътстващо ателие «Tвоята Професионална Цел » – Development Zone
 • MGEL – социалната осигуровка на студентите във Франция

Наши партньори

 • Алианс франсез Варна
 • Регионална народна библиотека П.Р. Славейков, Велико Търново
 • Издателство Колибри

 Повече информация можете да получите в сайтовете :

www.salonetudesetcarrieres.bg  и

www.institutfrancais.bg , рубрика Campus France в България, Салони.

Poster-2

Важно за родителите!

Уважаеми родители,

на 12.10.2016г. /сряда/от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за всички випуски. Присъствието на родител или настойник е задължително.

от ръководството